Thứ bảy, 23/02/2019 3:29 PM

Câu hỏi của tôi

Huyền Trang
17/01/2016 8:50 AM
Em và bạn trai đều 25 tuổi, anh ấy rất "khỏe", có khi một đêm "yêu" đến 4 lần. Việc này đã diễn ra cả tháng rồi. Em nghe mấy bạn cùng cơ quan nói rằng, đây là việc tự nhiên, làm nhiều cũng chẳng sao, em không tin lắm, vì em cảm...