Thứ tư, 20/02/2019 8:15 AM

Câu hỏi của tôi

Hoàng
01/01/2016 8:24 AM
Cứ mỗi lần đến kỳ "đèn đỏ" là bà xã mình không cho "yêu", việc bế quan tỏa cảng này có khi kéo dài cả 10 ngày, điều này khiến mình đôi khi bị "bứt rứt" trong lòng. Vì theo bà xã mình thì quan hệ trong những ngày này là không tốt...