Chủ nhật, 19/08/2018 12:14 PM

Câu hỏi của tôi

Thanh An
29/12/2015 10:44 PM
Tôi mang thai bé đầu 5 tháng rồi, giai đoạn đầu thì tôi không có nhu cầu mấy về "chuyện yêu" nhưng 2 tuần gần đây thấy trong người khao khát "chuyện ấy" quá nhưng không giám vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy xin hỏi là khi mang thai...