Thứ năm, 20/09/2018 3:42 PM

Câu hỏi của tôi

Vy Thảo
30/06/2018 8:09 PM
Vợ chồng cháu đang chuẩn bị mang thai và khá là hoang mang với các loại xét nghiệm sinh sản phải làm. Theo chúng cháu biết thì có 3 thời điểm cần lưu ý, đó là trước,...