Thứ bảy, 23/02/2019 3:10 PM

Câu hỏi của tôi

Châu Long
19/12/2015 4:12 PM
Mấy bữa trước cả nhà đi du lịch, bên tổ chức họ có tour "cưỡi Trâu", mình cũng leo lên mình Trâu chụp mấy tầm hình nhưng bỗng dưng con Trâu nó nhảy dựng lên làm mình té xuống đất và do chống 2 tay nên cổ tay phải mình hiện giờ...