Thứ tư, 20/02/2019 7:28 AM

Câu hỏi của tôi

Trâm Anh
07/12/2015 7:05 PM
Tôi năm nay 35 tuổi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ nó lại lên mụn trứng cá có cả mủ nữa, tôi cũng đã điều trị ở Spa vài lần nhưng chỉ đỡ thôi chứ không khỏi hẳn. Vậy xin hỏi là có cách nào trị dứt điểm mụn trứng cá...