Thứ sáu, 22/02/2019 9:17 PM

Câu hỏi của tôi

Hưng Phú
04/12/2015 10:52 PM
Mình thấy trên ngực phải của mình tự nhiên hiện lên một vết tròn bằng hình đồng xu có nhiều mụn li ti và rất ngứa, không biết đó là bệnh gì, rất mong được mọi người trợ giúp!