Thứ bảy, 23/02/2019 7:16 AM

Câu hỏi của tôi

Nguyễn Thanh Vân
24/03/2017 10:56 AM
Tôi được một người bạn cho một ít củ Sâm bồng bồng (củ của cây Phất dũ sậy) nhưng không biết cách sử dụng thế nào? Xin hướng dẫn hộ tôi cách sử dụng loại củ này, củ này...