Thứ sáu, 20/07/2018 9:53 AM

Câu hỏi của tôi

Minh Tiến
10/01/2017 12:52 AM
Tôi đi bệnh viện khám thì được biết là bị U xơ tiền liệt tuyến, bác sỹ nói phải mổ nhưng tôi ngán việc này quá. Vậy xin hỏi là thuốc Nam ta có bài nào hay cây...