Thứ bảy, 22/09/2018 11:24 PM

Câu hỏi của tôi

Thành Nhân
29/06/2016 9:06 AM
Ba em năm nay 55 tuổi, sức khỏe tốt. Nhưng gần đây, ông được người bạn tặng cho mấy ký Cam thảo. Vì thế, ngày nào ông cũng pha nó trong 1 bình 2 lít rồi uống thay nước trà hàng ngày. Ông nói, nó ngọt ngọt dễ uống, lại nghe mấy...