Thứ hai, 18/02/2019 4:42 PM

Câu hỏi của tôi

Hồng Lê
21/03/2016 9:28 AM
Tôi nghe nói là người bị bệnh Giời Leo thì không được nhắc đến tên bệnh nếu nhắc đến từ "giời leo" thì bệnh sẽ nặng hơn điều này đúng không? xin hỏi thêm là khi bị giời leo thì dùng thuốc kháng sinh sẽ không khỏi được phải...