Thứ tư, 12/12/2018 12:54 PM

Ni Sư Thần Bí Dâng 8 Bảo Vật Giúp Vua Đường Bình Định Phản Tặc Mang Lại Cảnh Thái Bình Cho Thiên Hạ

Thứ tư, 30/05/2018 4:03 PM

Binh biến An Sử thời Đường đã làm muôn dân trăm họ rơi vào cảnh lầm than cùng cực, binh đa loạn lạc khắp nơi khiến uế khi bốc lên tận thiên cung. Thiên Đế thấy vậy đã giao cho ni sư Chân Như 8 bảo vật đang lên vua đường giúp dẹp yên thiên hạ.

Ni sư thần bí Chân Như được Thiên Đế phó thác dâng vua đường bảo vật trấn quốc.

Biến động “loạn An Sử” thời Đường Huyền Tông đã khiến Trung Nguyên một phen nhốn nháo, lòng dân hoảng loạn. Tương truyền, Thiên Đế từng ban cho Đại Đường 8 món bảo vật trấn quốc, được một vị nữ ni thần bí dâng lên hoàng đế, giúp ông tiêu trừ ô yên chướng khí của cảnh binh đao. Từ sau khi Đại Đường có được bảo vật, cảnh binh đao hoàn toàn dẹp yên, bên trong Đại Đường đã khôi phục lại cảnh yên bình.

Theo ghi chép trong Thái Bình Quảng Ký, cuối những năm Thiên Bảo đời Đường Huyền Tông, An Lộc Sơn, Sử Tư Minh dấy binh làm loạn. Huyền Tông lệnh cho con trai thứ ba là Lý Hanh làm Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái, dẫn binh xuất chinh thảo phạt phản tặc.

Tháng 7 năm đầu niên hiệu Chí Đức (năm 756), Lý Hanh lên ngôi ở Linh Vũ, lấy hiệu là Đường Túc Tông. Về sau, Đường Túc Tông bệnh nặng, con trai cả là Sở vương Lý Dự gánh vác trọng trách thảo phạt phản tặc.

Binh biến An Sử thời Đường khiến thiên hạ náo loạn.

Sau khi “loạn An Sử” diễn ra, rất nhiều người dân vì để tránh cảnh binh đao đã chạy nạn đến những vùng quê hẻo lánh. Trong nhóm người chạy nạn có một nữ ni tên là Chân Như. Chân Như trước đó đã từng có một đoạn trải nghiệm khá ly kỳ. Hơn mười năm trước, ngày 7 tháng 7 năm đầu Thiên Bảo, Chân Như nhìn thấy trên bầu trời có một áng mây ngũ sắc bay đến, trong áng mây có vị thiên thần chìa ra một bàn tay đưa cho nàng một túi gấm, bên trong đựng 5 món bảo vật.

Thiên thần căn dặn nàng rằng: “Phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng cho người khác biết”. Chân Như vâng theo thiên mệnh, nên mãi luôn giữ kín trong lòng.

Lúc này, Chân Như đi theo nhóm người lặn lội đến huyện An Nghi ở Sở Châu. Trong đêm ngày 18 tháng 11 năm đầu Đường Túc Tông, Chân Như bỗng nhìn thấy hai người mặc áo đen trong nhà, cả hai cùng dẫn nàng đến một đô thành tráng quan hùng vĩ. Binh sĩ canh giữ thành đều mặc áo giáp sáng rực, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn trang nghiêm. Một vị sứ giả nói với Chân Như rằng: “Nơi đây là Hóa Thành”.

Trong thành có một tòa điện lớn, Thiên Đế ngồi ngay ngắn trên điện, đầu đội mũ báu, mặc áo bào màu tím. Ngoài ra còn có hơn 20 người áo mũ phục sức cũng không khác với Thiên Đế là bao, được gọi là Chư Thiên. Sau đó các vị thiên thần vào chỗ ngồi, hạ lệnh cho Chân Như bước vào.

Thiên Đế cùng các chư tiên.

Lúc này các vị thiên thần đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc. Họ nói: “Thảm họa binh đao loạn lạc chết chóc ở nhân gian đã kéo dài rất lâu rồi. Bởi bên dưới sát phạt quá nhiều, uế khí tanh hôi xông thẳng lên trời, không biết nên phải cứu vãn thế nào?”.

Một vị thiên thần trong đó đề nghị: “Chi bằng hãy dùng thần bảo ngăn chặn ô yên chướng khí vậy!”. Lại một vị thiên thần nói: “Thế thì phải dùng đến bảo vật thứ ba”. Một vị thần khác lên tiếng: “Hiện giờ ác khí đang thịnh, những thứ ô uế độc hại tụ lại cùng nhau, đều đã ngưng kết lại cả rồi, e rằng món bảo vật thứ ba khó có kết quả, cần phải dùng đến bảo vật thứ hai mới có thể dập tắt cảnh binh đao này”.

Thiên Đế đồng ý với kiến nghị của thiên thần, lấy ra bảo vật thứ hai đưa cho Chân Như, nói: “Nhà ngươi hãy đi gặp quan Thứ sử Thôi Sân, bảo ông ta tâu rõ chuyện này với thiên tử”. Lại nói với nàng: “Cái túi nhỏ trao cho nhà ngươi thuở trước, bên trong đựng 5 món bảo vật, có thể đưa cho những vị quan bình thường xem. Còn 8 món bảo vật cho nhà ngươi bây giờ, chỉ có thiên tử đương triều mới được phép xem. Nhất định phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng làm sai”.

Chân Như ngay lập tức hiểu ra, thì ra những món bảo vật trước đây là Thiên Đế ban cho.

Bảo vật Ấn Ngọc.

Lần này, Thiên Đế trao cho nàng 8 món bảo vật, có bảo châu như ý, ấn ngọc, móc hoàng hậu hái dâu, lôi công thạch, v.v. Và nói rõ tên gọi và cách dùng của mỗi bảo vật. Sau khi truyền thụ hoàn tất, lại lệnh cho sứ giả áo đen dẫn nàng trở về.

Nữ ni dâng bảo vật

Ngày hôm sau, Chân Như đem chuyện này nói rõ với huyện lệnh Vương Thao Chi.

Vương Thao Chi suốt đêm vội vàng viết thư gửi đến Sở Châu. Khi lá thư đưa đến Sở Châu, quan Thứ sử Thôi Sân vừa đúng lúc muốn đi xa, liền giao nhiệm vụ lại cho bộ hạ Lư Hằng làm thay, bảo ông đến huyện An Nghi tra xét sự việc mà nữ ni đó nói.

Lư Hằng đến huyện An Nghi, tường tận thẩm vấn Chân Như, ông không tin những lời mà Chân Như nói, liền muốn chiểu theo vương pháp trừng phạt nàng, nhưng Chân Như nói: “Thượng Đế có lệnh, ai dám chống lại? Huống hồ những món bảo vật này không phải là năng lực con người có thể làm ra được, cớ chi phải nghi ngờ chứ?”.

Nàng liền đem 5 món bảo vật có được giữa những năm Thiên Bảo đưa cho Lư Hằng xem thử, bên trong có Huyền hoàng thiên phù, ngọc kê, Vương Mẫu ngọc hoàn, v.v. Bảo vật đều là dùng những ngọc báu hiếm thấy làm thành, vô cùng giá trị.

Lư Hằng hỏi chúng có những công hiệu gì, Chân Như liền đem 5 món bảo vật toàn bộ giơ lên, giơ cao đến không trung, trong phút chốc bảo vật phát ra ánh hào quang sáng chói, tất cả đều rọi về phía mặt trời, trong nháy mắt rực sáng cả một vùng, ngửa mặt trông lên, bảo vật phát ra ánh hào quang vạn trượng nhìn không thấy tận cùng. Lư Hằng và huyện lệnh địa phương sau khi trông thấy đều kinh ngạc vô cùng.

Ngày hôm sau, quan Thứ sử Thôi Sân đã đến huyện An Nghi, Lư Hằng báo lại với ông: “Những món bảo vật này đều là thiên thượng ban cho, không phải là thứ con người có thể làm ra được”. Thôi Sân lại nghiệm chứng một phen, kết quả đúng hệt như Lư Hằng đã nói, liền đem chuyện này báo lại với Tiết độ sứ Thôi Viên.

Thôi Viên cử người dẫn Chân Như đến, Chân Như đành phải lần nữa lại lấy ra năm món bảo vật đó, nếu như đặt bảo vật dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một dải khí trắng ngút trời, nếu như đặt ở trong nhà, thì sẽ tỏa ra ánh sáng trong vắt như vầng trăng. Còn về bảo vật có thể trấn áp tà khí ô uế thế nào, Chân Như trước sau giữ kín không nói một lời.

Thôi viên thấy bảo vật linh nghiệm nên không dám làm trái.

Thôi Viên muốn bản thân tâu rõ với thiên tử, Chân Như nói: “Thiên Đế đã lệnh cho Thôi Sân đi làm chuyện này, ông lại hà tất phải đi làm chứ?”. Thôi Viên nghe nói Thiên Đế ngay đến cả người được chọn cũng đều đã an bài xong cả, trong lòng rất lấy làm giật mình, liền không dám khinh suất làm trái.

Thái tử có được bảo vật, cảnh binh đao loạn lạc được dẹp yên

Thứ sử Thôi Sân cử Lư Hằng hộ tống Chân Như cùng tiến cung dâng bảo vật. Khi đó, bởi Sử Triều Nghi đang bao vây Tống Châu, phía nam công đánh Thân Châu, đã chặn đứng con đường sông Hoài, hai người đành phải chọn tuyến đường Trường Giang vào kinh. Ngày 13 tháng 4, hai người đã đến kinh thành.

Khi đó, Đường Túc Tông mắc bệnh nặng, đang nằm trên giường không thể dậy được. Sau khi ông nhìn thấy bảo vật, vội vàng lệnh người truyền gọi thái tử Lý Dự đến, nói với thái tử rằng: “Con từ Sở vương được lập làm hoàng thái tử, hiện giờ thiên thượng ban tặng bảo vật, chính là từ Sở Châu đưa vào kinh thành, đây đúng thật là chiếu cố của thiên thượng dành cho con. Con nhất định phải biết quý trọng những bảo vật này”.

Thái tử Lý Dự bái lạy hai cái, cung kính đón nhận ban ân của Thiên Đế. Lý Dự có được bảo vật, ngay trong năm đó tiếp nhận ngôi vị, là Đường Đại Tông, đổi niên hiệu là Bảo Ứng nguyên niên (năm 762). Sau khi Lý Dự đăng cơ, thăng Sở Châu là Thượng Châu, đổi huyện An Nghi thành là huyện Bảo Ứng.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, “loạn An Sử” kéo dài bảy tám năm, vào năm thứ hai sau khi Đại Tông nhận được bảo vật, đã được dẹp yên hoàn toàn. Không còn không khí tàn bạo của cảnh binh đao loạn lạc, bên trong Đại Đường cũng đã khôi phục lại cảnh bình yên.

 

Nguồn tham khảo

DKN.TV

Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục

 
Câu Chuyện Tiểu Nga Báo Thù
Luật pháp tuy nghiêm minh nhưng đôi khi kẻ hành ác vẫn có thể trốn chạy được, lưới trời tưởng chừng như thưa nhưng không bao giờ bỏ xót một ai. Muốn sống an nhiên, tự tại thì đừng bao giờ làm điều sai trái. Câu Chuyện Tiểu Nga...
Nếu Không Muốn Tài Lộc Bị Giảm Sút Bạn Phải Chú Ý Ngay Đến 5 Điều Đơn Giản Này
Để mong thu hút tài lộc chúng ta thường bỏ rất nhiều tiền để chơi cây phong thủy, đá phong thủy và rất nhiều thứ khác mà quên đi rằng chỉ cần để ý và thay đổi những thứ đơn giản này là có thể khiến...
Ảo Thuật Là Phép Màu Huyền Năng Hay Chỉ Là Trò Bịp?
Ảo thuật đã từng xuất hiện trong xã hội loài người từ cách đấy hơn 5.000 năm, nó cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Bạn đã từng xem hay nghe nói đến ảo thuật rồi, vậy Ảo Thuật Là Phép Màu Huyền Năng Hay Chỉ Là Trò Bịp?
5 Điều Mà Một Người Con Có Hiếu Không Bao Giờ Oán Trách Cha Mẹ Mình
Ai rồi cũng sẽ già đi, cũng trở thành cha thành mẹ. Bạn muốn tuổi già của mình thế nào thì khi còn trẻ hãy đối xử với cha mẹ mình như vậy. Và một người con có hiếu thì không bao giờ oán trách cha mẹ 5...
Truyền Thuyết Các Loại Ngải và Cách Hóa Giải
Có loại ngải độc, ngải hiền, chúng như thế nào đều là do con người ứng mà thành. Bạn sẽ làm gì để phòng ngừa bị chuốc ngải? Bạn phải làm sao khi không may bị trúng ngải, có bao nhiêu loại ngải?... Bài viết này sẽ giúp bạn khai...
Lưu Bá Ôn: Khi Sống Khiến Người Đời Nể Phục, Khi Chết Khiến Hậu Nhân Kính Sợ
Thời Chu Nguyên Chương dẹp giặc khăn vàng lập lên vương triều nhà Minh, Lưu Bá Ôn chính là công thần khai quốc, mưu lược của ông thật khiến người ta kính phục và ngay cả đến khi chết đã mấy trăm năm, ông vẫn còn khiến người đời...
3 Cung Hoàng Đạo Có Tài Tranh Luận Cực Đỉnh Với Tư Duy Logic Và Khả Năng Lập Luận Chặt Chẽ
Nói thì ai chẳng nói được còn tư duy Logic, khả năng lập luận chặt chẽ với tài hùng biện cực đỉnh thì chỉ có 3 cung hoàng đạo này mới có thôi. Vậy những bạn nào nằm trong top này thì thật đáng ngưỡng mộ...
Bớt Sân Si Một Vài Chuyện, Tâm Luôn Giữ Bình Thản Mới Là Đạt Được Cảnh Giới Cao
Xuân có trăm hoa, thu có trăng sáng, hạ có gió lạnh, đông có tuyết trắng, nếu không có chuyện vướng bận trong lòng, đó đều là những mùa đẹp của nhân gian. Nhân sinh là một con đường đơn độc, họa phúc đều do mình mà ra, bớt sân si...
Các Quý Ông Hãy Chú Ý Tới 7 Đặc Điểm Này Khi Chọn Vợ Nhé!
Tâm mà lương thiện thì tướng sẽ hiền hòa, tính tình hòa ái, bao dung thì dung mạo sẽ ẩn chứa nhiều phúc tướng... Vì thế, các quý ông khi chọn đấng trung nhân cho mình thì hãy chú ý tới những đặc điểm sau trên nhân diện của người...
Giấc Mộng Kỳ Lạ Của Vợ Trương Sinh
Người ta thường nói rằng, mộng mị là hư ảo nhưng đôi khi những điều trong mơ lại diễn ra một cách chân thực đến khó tin, câu chuyện về một người tên Trương Sinh được ghi trong "Thái Bình Quảng Ký" sẽ giúp ta tường minh.