Thứ tư, 21/11/2018 12:49 PM

Những Giai Thoại Về Tây Thi: Một Mỹ Nhân Sắc Nước Hương Trời, Trung Can Nghĩa Đảm, Ơn Đền Nghĩa Báo Hiếm Có Trên Đời

Chủ nhật, 29/04/2018 8:05 AM

Ngày nay ít nhiều gì ta cũng được nghe nói đến 2 từ "Tây Thi" hay những câu đại loại như "đẹp như Tây Thi" nhưng chắc hẳn rất nhiều người vẫn chưa biết được rằng, ngoài vẻ đẹp sắc nước hương trời ra mỹ nhân này còn là một con người trung can nghĩa đảm với tổ quốc, ơn đền nghĩa báo hiếm có trên đời. Và sau đây là câu chuyện về cô.

Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại.

Năm 496 trước Công Nguyên, Doãn Thường qua đời, Câu Tiễn lên nối ngôi. Hay tin, vua Ngô Hạp Lư bèn đem quân đánh nước Việt, Câu Tiễn mang quân ra chống cự. Ông sai những kẻ sĩ quyết liều chết ra khiêu chiến. Họ dàn thành ba hàng, tiến đến trận tuyến quân Ngô, thét lên rồi tự đâm vào cổ. Quân Ngô đang mải nhìn thì Câu Tiễn thúc quân Việt thừa cơ đánh úp. Quân Việt đại thắng quân Ngô ở thành Huề Lý. Quân Việt bắn trúng Ngô Hạp Lư, quân Ngô thua to, bỏ chạy về nước. Hạp Lư bị trúng tên trước khi chết, dặn con là Phù Sai phải báo thù nước Việt. Sau đó Phù Sai lên ngôi vua.

► Xem thêm: Tấm Gương Đạo Quân Tử Của Địch Nhân Kiệt Và Lương Y Họ Hà Soi Sáng Hậu Thế Ngàn Năm​

Ba năm sau Câu Tiễn được tin Ngô Phù Sai ngày đêm luyện quân sĩ, sắp sửa đánh Việt để trả thù. Câu Tiễn muốn mang quân ra đánh trước khi quân Ngô xuất trận. Tướng quốc Phạm Lãi can nhưng Câu Tiễn không nghe, bèn cất quân đi đánh. Vì xem thường lực lượng quân Ngô nên quân Việt đã thua to ở Phù Tiêu. Câu Tiễn bèn đem 5000 quân còn lại giữ và trốn tránh ở núi Cối Kê.

Phù Sai đuổi đến, bao vây Cối Kê. Câu Tiễn hỏi kế Phạm Lãi. Phạm Lãi khuyên Câu Tiễn nên dùng lời lẽ khiêm nhường, dùng lễ hậu để lấy lòng vua Ngô, nếu vua Ngô không chịu thì phải thân hành đến hầu hạ.

Câu Tiễn nghe theo, bèn sai đại phu Văn Chủng đến cầu hòa với Ngô. Phù Sai sắp ưng thuận thì Ngũ Tử Tư can không nên theo. Văn Chủng trở về báo với Câu Tiễn. Câu Tiễn muốn giết vợ con, đốt của cải châu báu, xông ra đánh để chịu chết. Văn Chủng ngăn Câu Tiễn nói: “Quan thái tể của Ngô tên là Bá Hi là người tham lam có thể dùng lợi để dụ dỗ. Xin đại vương cho tôi lẻn đến để nói với ông ta”.

Tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Vương Quý Phi.

Câu Tiễn nghe theo đành phải xin đầu hàng, sai Văn Chủng đem gái đẹp, của quý lẻn đến đưa cho Bá Hi. Bá Hi nhận rồi nói giúp với vua Ngô. Phù Sai nghe theo, cho nước Việt đầu hàng. Nước Việt không bị tiêu diệt nhưng Câu Tiễn bị bắt về nước Ngô.

Sau ba năm phục dịch và chịu nhục cùng với vợ ở nước Ngô, Câu Tiễn đã giành được sự tin tưởng của Phù Sai và được Ngô Vương cho quay về nước Việt. Câu Tiễn đã tiếp tục cai trị và tiến hành cải cách lớn. Trong thời gian này, Câu Tiễn đã trọng dụng Văn Chủng và Phạm Lãi là những nhà quân sư chính trị, quân sự tài ba để xây lại nước Việt. Câu Tiễn bên trong nuôi chí phục thù, nhưng ngoài mặt giả vờ tuân phục, hàng năm đều đặn cho người mang lễ vật triều cống. Câu Tiễn giao Phạm Lãi bí mật luyện tập quân đội, tích trữ quân lương.

► Xem thêm: Hiền Sĩ Yến Tử: Danh Đến Không Màng, Họa Đến Không Lay Động, Lợi Mất Không Than Oán...​

Một thời gian sau, Câu Tiễn biết được nhân dân trăm họ nước Ngô bị vua Ngô bắt ép lao dịch khổ sai đến sức cùng lực tận để làm đài Cô Tô. Câu Tiễn nói với Văn Chủng: “Quan tướng quốc nói nên đem thợ khéo gỗ tốt sang dâng để cho hắn làm cung thất, tốn hại tiền của, kế ấy cũng đã thi hành rồi. Nay đài cao, tất phải tuyển ca nhi vũ nữ, nếu ta không tìm được người tuyệt sắc thì sao làm cho hắn mê hoặc được, quan tướng quốc bàn mưu giúp ta”.

Văn Chủng đáp: “Việc gì cũng bởi trời cả. Trời đã sinh thần mộc thì lo gì không có mỹ nữ?”.

Tây Thi với vẻ đẹp chim sa cá lặn.

Tìm mỹ nữ là để mê hoặc Ngô vương. Nhưng nếu Việt Vương treo cờ phát trống, loan báo trong thiên hạ tìm mỹ nữ cho Việt Vương thì e rằng nước Ngô chưa loạn, nước Việt đã loạn rồi.

Vậy nên Phạm Lãi có ý: “Xin chúa công phái một trăm nội thị đi lẫn với bọn thầy tướng, giả cách đi xem tướng khắp nơi trong nước, thấy mỹ nữ thì biên lấy tên và chỗ ở. Dùng cách ấy mà chọn thì chỉ vẹn trong mấy tháng là có thể xem được mặt mỹ nhân cả nước, dân tình lại không ai nghi ngờ”.

Câu Tiễn nghe xong dùng kế đó thi hành, hạ lệnh các quan cùng Phạm Lãi vi hành tìm mỹ nữ.

Một hôm, Phạm Lãi lững thững một mình đi ra khỏi thành, ông đi vô định rồi tình cờ đến một nơi, có non cao nước biếc, suối chảy rì rào, phong cảnh sơn thủy hữu tình như bước vào chốn tiên cảnh bồng lai. Phạm Lãi một mặt suy nghĩ, một mặt ngắm phong cảnh nơi đây, chợt ông thấy một khe suối nước chảy nhẹ nhàng, từ chân núi chảy ra. Đưa mắt nhìn theo, xa xa đào, lê, tùng bách mọc kín thành rừng, xanh um tươi tốt. Rìa suối thì tre trúc đan xen, thật như chốn mê hoặc du lòng người.

► Xem thêm: Tố Chất Của Người Có Giáo Dưỡng: Sự Khác Biệt Giữa Trọc Phú Và Triệu Phú​

Phạm Lãi ven theo con đường nhỏ vừa đi nghe tiếng suối chảy rì rào như thiên nhiên ca hát, đi tầm trăm bước đột nhiên ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ từ xa bay đến. Đảo mắt nhìn quanh, thấy phía xa có người đang giặt vải, tiến bước đến gần, đó là một thiếu nữ tuổi vừa chớm xuân, xinh đẹp tuyệt trần, mặt hoa, má hồng, kiêu sa mỹ lệ khiến ông phải thốt lên: “Thật không ngờ trong chốn nhân gian lại có thể ẩn cư một thiếu nữ mỹ lệ như vậy”. Phạm Lãi tiến đến hỏi cô gái đây là đâu?

Hình ảnh Tây Thi trên màn bạc.

Cô gái đang giặt đồ thấy có người đến hỏi liền dừng tay đứng dậy đáp: “Đây là đất Chư Kị, huyện Cảnh, thuộc vùng đất do Việt Vương cai quản, gọi là núi Trữ La, vậy nên thôn này còn được gọi là Trữ La thôn. Tiểu nữ họ Thi tên gọi Di Quang, tổ tiên bao đời đều sống ở thôn Tây dưới chân núi, hơn nữa mọi người trong thôn đều họ Thi cho nên hay gọi tiểu nữ là “Tây Thi”. Do nơi đây hoang vắng, gia cảnh lại bần hàn nên tiểu nữ thường ở đây giặt vải kiếm sống qua ngày”.

Thấy nơi hoang vắng thế này lại có người tìm đến, Tây Thi mới hỏi: “Không biết khách quan tôn danh quý tính thế nào? Vì việc gì lại đến nơi hoang vắng thế này?”.

Phạm Lãi đáp: “Thật không giấu gì, hạ quan là Phạm Lãi, là tướng quốc của nước Việt”.

► Xem thêm: 5 Kiểu Người Cao Quý Mà Tiền Bạc, Địa Vị Và Dung Mạo Không Bao Giờ Mua Được Nhưng Bất Kỳ Ai Cũng Có Thể Trở Thành...​

Tây Thi nghe xong giật mình: “Hóa ra là tướng quốc giá lâm, tiểu nữ không biết thật là đắc tội mong được thứ tội. Tiểu nữ nghe nói tướng quốc một lòng trung nghĩa, không quản gian nguy cùng với Việt Vương đến nước Ngô chịu khổ, mọi người đều nói, tính mệnh của Việt Vương, sự an nguy của nước Việt, chuyển nguy thành an, tất cả đều nhờ cậy vào tướng quốc. Đến ngày nay, tuy đại vương chúng ta đã trở về nước, nhưng đại thù chưa báo, tướng quốc phải ở trong triều phò tá Việt vương, phục hưng nước Việt mới đúng, cớ sao lại một mình đơn độc đến nơi hoang vắng này?”.

Phạm Lãi đáp: “Hạ quan đến đây không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là vì đại sự của xã tắc mới đến. Việt Vương hạ lệnh hạ quan đến nhân gian tìm kỳ tài dị sĩ đến nước Ngô”.

Tranh minh họa Tây Thi.

Tây Thi nghe xong hiểu ra mới đáp: “Hóa ra tướng quốc vì hiền tài mà đến, không quản gió mưa, không quản khổ cực thật là đáng kính phục. Nhưng không biết tướng quốc đã tìm được hiền tài chưa vậy?”.

Phạm Lãi đáp: “Nửa năm nay cũng gặp được mấy người hiền tài, chỉ là người có thể đảm nhận được trọng trách to lớn thì chưa”.

Tây Thi: “Nước Việt chúng ta chịu sự sỉ nhục của nước Ngô, tiểu nữ tuy là thân liễu yếu đào tơ, nhưng cũng thường vì việc nước mà ưu tư, chỉ có điều không biết phải làm thế nào? Cũng muốn vì nước Việt mà xả thân hào kiệt, có thể gánh vác đại sự”.

Phạm Lãi nghe xong đáp: “Hôm nay hạ quan muốn mang trách nhiệm trọng đại này gửi gắm lên thân tiểu thư, nếu có thể vì ơn nước nợ nhà mà khẳng khái đảm nhiệm thì thật là may mắn cho nước Việt.”.

► Xem thêm: Đạo Trị Quốc, Trong 3 Thứ: Cơm No Áo Âm, Quân Đội Hùng Mạnh, Tín Nhiệm Của Nhân Dân Thứ Nào Quan Trọng Nhất? Câu Chuyện Quý Trát Treo Kiếm Sẽ Giúp Bạn Tìm Ra Câu Trả Lời​

Tây Thi nghe xong kinh ngạc hỏi: “Lời của tướng quốc là có ý gì? Tiểu nữ thân nữ nhi liễu yếu đào tơ, sao có thể đảm đương trọng trách?”.

Phạm Lãi thành thật đáp: “Hạ quan phụng lệnh Việt Vương không phải là tìm kiếm hiền tài, mà là tìm kiếm mỹ nhân”.

Tây Thi nghe xong mặt liền biến sắc nói: “Lời của tướng quốc nói thật sai rồi, Việt Vương chịu nhục bao ngày nay mới được về nước, đang là lúc chăm lo việc nước. Hôm nay lại phái tướng quốc đi tìm mỹ nhân? Việt Vương nếu có tâm này, tướng quốc phải có lời khuyên can mới phải. Tại sao lại vâng mệnh bôn ba đến đây? Tiểu nữ vốn cho rằng tướng quốc là người trung nghĩa, bây giờ xem ra cũng chỉ là phường xu nịnh”. Tây Thi nói xong liền quay người bước đi.

Phạm Lãi thấy vậy liền vội vàng đuổi theo: “Mỹ nhân, xin ngừng cơn oán giận, Việt Vương hạ lệnh hạ quan đi tìm mỹ nhân, không phải là cho riêng mình hưởng lạc, mà là dâng cho Ngô Vương, mỹ nhân đừng có trách nhầm Việt vương”.

Tây Thi nghe vậy nên dừng bước nói: “Tướng quốc muốn làm nhiễu loạn một quốc gia, sao không tìm anh hùng hào kiệt đảm nhận, lại tìm mỹ nhân có dụng ý gì?”.

Tây Thi và Phù Sai (phim Tây Thi tình sử).

Phạm Lãi nói: “Tại vì trước mắt, nước Ngô cường thịnh, binh hùng, tướng giỏi, mưu sĩ trung thành. Việt Vương tâm nguyện báo thù, muốn nội trong 10 năm biến nước Ngô thành nơi bình địa, ngặt một nỗi tìm mãi không ra cơ hội. Bây giờ Ngô Vương đã dựng xong Cô Tô đài, chúng ta muốn nhân cơ hội này tuyển chọn mỹ nữ cống nạp cho Ngô Vương, khiến cho hắn bị mê hoặc mà buông lơi chính sự, như vậy nước Việt mới có cơ hội báo thù. Không biết mỹ nhân có thể vì nước mà xả thân?”.

Tây Thi đáp: “Tiểu nữ tuy thân nữ lưu, nhưng cũng đọc qua đạo lý thánh hiền, từ lúc nghe nước Việt bại trận, Việt Vương chịu nhục làm thân nô dịch, thân làm dân nước Việt sớm đã có lòng báo thù. Nếu như có cơ hội xả thân vì nước, đây chẳng phải là điều vinh hạnh hay sao?”.

Phạm Lãi thấy tấm lòng trung nghĩa của Tây Thi trong lòng mừng rỡ, chắp tay bái tạ: “Được mỹ nhân khẳng khái nhận lời vì nước mà phân ưu, ta nghĩ nước Việt ta trên có Việt Vương, dưới có trăm họ vạn dân đều một lòng cảm tạ nghĩa ơn của mỹ nhân. Vậy một lời làm ước, ngày mai ta sẽ chuẩn bị người ngựa đến rước mỹ nhân”.

► Xem thêm: Đạo Người Quân Tử Biết Sai Tự Sửa: Câu Chuyện Cảm Động Lý Ly Làm Quan Phán Oan Gây Mất Mạng Người, Khi Xét Lại Thấy Oan Tình Nên Đã Tự Phán Mình Tử Tội​

Tây Thi một lời đồng ý không mảy may suy nghĩ phân vân. Sau khi từ biệt Tây Thi, Phạm lãi trở về kinh thành, Tây Thi cũng trở về chuẩn bị hành trang lên đường sang nước Ngô.

Sau khi giúp Việt Vương báo quốc thù, Tây Thi cũng tuẫn tiết để báo ân Phù Sai.

Sau khi Việt Vương tiêu diệt nước Ngô, Tây Thi giúp Việt Vương báo được thù, nhưng vì sống nhiều năm với Ngô Vương, nảy sinh tình cảm nên lấy cái chết để đền đáp ân sủng của Ngô Vương. Tây Thi sống vì trung dân với Việt Vương, chết vì trung hồn với Ngô Vương. Có thể nói thế gian chẳng được mấy người.

La Ẩn, nhà thơ đời Đường từng viết về Tây Thi như sau:

“Quốc gia hưng vong tự hữu thì,
Ngô nhân hà khổ oán Tây Thi
Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,
Việt quốc vong lai hựu thị thùy?”

Hai câu thơ muốn nói rằng, từ cổ chí kim, gia tộc hưng vong, quốc gia thành bại có rất nhiều, tất cả đều có định số của nó, người nước Ngô hà tất phải khổ sở trách Tây Thi? Nếu như Tây Thi là tội đồ, là nguyên do của sự diệt vong của nước Ngô, vậy sau này nước Việt diệt vong lỗi bởi tại ai?

► Xem thêm: 9 Phẩm Chất Nền Tảng Đưa Bạn Đến Bến Bờ Vinh Quang​

 

Nguồn tham khảo

DKN.TV

Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục

 
5 Điều Giúp Rèn Luyện Tính Kỷ Luật Cho Bản Thân
Đã bao nhiêu lần bạn lên kế hoạch dậy sớm để tập thể dục mà không thành vì ma lực ấm áp của chiếc giường? Tải đủ phần mềm, băng đĩa học ngoại ngữ nhưng rồi lại bỏ xó cho đóng bụi chơi. Bạn à! nếu...
Nỗi Lòng Bồ Đề Sư Tổ
Danh sư ắt xuất cao đồ. Thầy giỏi thì đồ đệ sẽ giỏi giang. Nhưng giỏi giang phải trong khuôn khổ, kỷ luật, để thầy còn ngẩng mặt tự hào khi chúng ta thành công và thành nhân. Chưa có ông thầy nào trên đời mong học trò mình thất...
Những Đôi Mắt Hút Hồn Nhân Loại
Không chỉ dùng để nhìn, đôi mắt còn là cửa sổ tâm hồn, đôi khi chỉ cần nhìn vào nơi ấy thôi là ta có thể đoán được tính cách một người. Chuyện đó sẽ được bàn trong một chủ đề khác. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn...
Oán Trời Trách Người Để Được Chi, Phải Chăng Là Tự Vượt Lên Được Nghịch Cảnh Mới Là Đỉnh Cao Của Minh Trí
Khi gặp chuyện bất lợi, không theo ý mình thay vì oán trời trách người, thì chỉ có mạnh mẽ vượt lên chính mình mới là thực tại, chỉ có tự mình đi trên con đường của chính mình mới là minh trí.
Tổng Thống Mỹ Lyndon B. Johnson và Câu Chuyện Tranh Cử Đại Biểu Quốc Hội Vùng Texas
Thế giới này nhiều người như thế nhưng suy cho cùng thì chỉ có 2 loại mà thôi: Kẻ thất bại và người thành công. Vậy những người thành công suy nghĩ và hành động ra sao, họ có khác biệt so với người đối lập, câu chuyện về vị...
Lợn Đi Chợ: Than Thân Và Trách Phận Không Bao Giờ Thay Đổi Được Thời Cuộc
Khi tai hoạ tới, sợ hãi và than thân trách phận cũng không thể thay đổi được thực tế. Cách tốt nhất là cố gắng thay đổi vận mệnh của mình ngay từ đầu. Câu chuyện Lợn Đi Chợ hôm nay sẽ giúp bạn hiểu hơn về dụng ý này.
Đọc Sách Như Kết Giao Bằng Hữu, Nên Cầu Ít Mà Tinh Tường
Lời hay ý đẹp của cổ nhân không phải do ngẫu nhiên, tùy hứng mà có. Bởi nó được đúc rút qua biết bao thế hệ, được mài gọt từ thực tế "phũ phàng" của bao kiếp nhân sinh để rồi lưu truyền cho hậu thế và dưới đây là những...
Trận Thủy Chiến Vàm Nao: Nhà Nguyễn Đập Tan Hơn 4 Vạn Quân Xiêm La Xâm Lược
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ta đã phải chịu không biết bao nhiêu cuộc sâm lăng của các thế lực hùng mạnh và hầu hết các cuộc chống giặc ngoại sâm đều diễn ra trên sông. Trận thủy chiến trên sông Vàm Nao vào thời...
Truyền Thuyết Về Sự Xuất Hiện Của 4 Mùa Trong Thần Thoại Hy Lạp
Hiện chúng ta đang sống trong 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng bạn có biết vì sao có 4 mùa này không? Một câu chuyện hay thấm đưỡm tình yêu thương trong thần thoại Hy Lạp sẽ là lời giải thích hợp lý cho điều này.
10 Vạn Hùng Binh Của Nước Bột Hải Bị 1 Đạo Thư Của Lý Bạch Dọa Lui
Thái sư là bậc đại thần, đại úy là cận thần, thì cũng chỉ là quyền quý trong nhân gian. Học sĩ họ Lý kia lại là thần tiên giáng trần, đặc biệt đến để giúp đỡ Thiên triều, còn có loại người nào dám sánh cùng cơ chứ!