Thứ tư, 20/06/2018 4:26 PM

Những Người Hiểu Rõ Được Luật Nhân Quả, Dùng Lòng Từ Bi Mà Đối Đãi Với Sự Vật, Làm Việc Thiện Thì Luôn Được Thần Phật Phù Hộ Giúp Đỡ

Thứ sáu, 12/01/2018 7:38 AM

Hãy luôn dùng tâm hướng thiện, dùng lòng từ bi để đối đãi với sự vật, siêng năng giúp đỡ người khác và hiểu rõ luật nhân quả thì phần đời của bạn luôn an nhiên vì luôn có thần phật ở bên phù hộ.

Hãy Siêng Năng Làm Việc Thiện Thì Sẽ Luôn Được Thần Phật Phù Hộ Giúp Đỡ

Triệu Hùng từ lúc sinh ra đã chất phác phúc hậu, nhưng không được thông minh lanh lợi cho lắm. Cha mẹ ông cho rằng người như ông chắc chỉ biết một ít chữ nghĩa mà thôi. Đối với những điển cố mà các vị tiên sinh giảng nói, Triệu Hùng không nhớ bao nhiêu, chỉ nhớ mỗi điển cố Khổng Tử nói với Vương Tằng: Ông cả đời kính trọng con chữ, tích đức làm việc thiện, âm đức to lớn, nay ban cho ông một đứa quý tử”.

Thế nên Triệu Hùng luôn tâm niệm: “Mình cả đời ngu dốt, hơn nữa cha mẹ mình cũng không quý trọng con chữ, không làm việc thiện tích Đức. Từ nay về sau mình nhất định cần phải làm nhiều việc thiện”. Quả nhiên thiện niệm thành kính sẽ có báo ứng, văn chương của ông càng lúc càng hay, hoàn toàn khác hẳn trước kia. Một ngày, Triệu Hùng muốn tới Lâm An thi cử, xung quanh có người cười nhạo, ông cũng không tranh luận gì.

Một ngày nọ trên đường đi thi, ông gặp trong rừng một bộ hài cốt nằm phơi trên mặt đất không ai chôn cất. Ông động lòng trắc ẩn, liền gọi người hầu mượn một cái cuốc, 2 người chủ tớ chôn cất bộ hài cốt ấy. Sau khi thi xong, lúc yết bảng, Triệu Hùng đỗ cử nhân. Đến lúc thi Hội, Triệu Hùng nghĩ: “Trình độ của mình như thế đỗ cử nhân đã là may rồi, tham gia thi Hội làm gì?”.

Muốn trở về mà không thi tiếp, nhờ có người hầu một lòng khuyến khích mới miễn cưỡng đi thi. Trong quá trình thi, bất ngờ người thí sinh ở sát vách đột nhiên phát bệnh, Triệu Hùng vội vàng tới trấn an và chăm sóc. Xong rồi vội vã trở về làm bài, vào ngày yết bảng thì kết quả đỗ khá cao. Vào ngày thi Đình, Triệu Hùng tự nhiên nhớ lại mấy bài văn sách trước kia từng đọc, văn chương cũng tuôn trào lai láng, cuối cùng thi đỗ thứ 5. Mọi người đều biết quan coi thi đều tuyển chọn người làm bài tốt, nhưng chẳng phải đã có Thần linh quyết định, đó đều là do vận mệnh và đức hạnh của người thí sinh mà ra.

Dùng tâm thiện niệm để đối đãi với mọi người bạn nhé!

Triệu Hùng đầu tiên nhậm chức Huyện úy, sau này thăng lên tới Thái thú Tây Thục. Biết quan tước của mình đều là từ Đức mà có được, ông chẳng hề dám làm một việc xấu ác nào, không ăn hối lộ, sử dụng hiền tài chăm lo xây dựng đê điều, khiến cho trăm họ được an vui. Ông ở quận Thục 5 năm, làm không biết bao nhiêu việc tốt cho trăm họ.

Khi đó Hoàng đế Hiếu Tông trọng người có đức có tài, nhưng bất kể là người nhờ khoa cử hay nhờ Đức hạnh mà được tiến cử, Hiếu Tông đều muốn thử tài đối đáp, hoặc là hỏi chuyện Thánh hiền, hoặc hỏi những sự việc về học vấn từ cổ chí kim, nếu trả lời được mới cho nhậm chức. Triệu Hùng nhậm chức mãn hạn về kinh đô, nghe thấy Hoàng đế triệu hồi quả thực lo lắng, vì biết mình ít học kém tài, ăn nói lại không linh lợi, sẽ không biết đối đáp với Hiếu Tông ra sao. Mặc xong y phục chỉnh tề, thấy còn sớm quá, thế là nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ một vị Thần hạ xuống, trên người choàng long bào, dây lưng bằng bạch ngọc, eo mang ngọc ấn, còn có hai tùy tùng theo sau. Vị Thần xưng là Văn Xương Đế Quân, nói:“Thượng Đế thấy ngươi kính trọng chữ viết, làm việc thiện tích Đức, làm quan thương dân, từ bi với loài vật, ngày hôm nay đặc biệt phù hộ cho ngươi. Ngươi vào triều, Hoàng đế sẽ hỏi: “Khanh từ Hiệp Trung đến ư? Phong cảnh như thế nào?”, ngươi chỉ cần đáp: “Lưỡng biên sơn mộc hợp, chung nhật tử quy đề” (Tạm dịch: Cây cối hai bên núi chụm lại, chim Cuốc kêu hót suốt ngày).

Nói xong, cùng với 2 đồng tử cưỡi mây bay đi. Triệu Hùng bừng tỉnh, nhìn trời bái lạy, mơ hồ tưởng như là thật. Lúc vào triều, Triệu Hùng bái kiến, Hiếu Tông quả nhiên hỏi:“Khanh từ Hiệp Trung đến ư? Phong cảnh như thế nào?”. Triệu Hùng vội vàng đáp: “Lưỡng biên sơn mộc hợp, chung nhật tử quy đề”. Hiếu Tông nghe xong quả thực rất hài lòng.

Sau đó, tể tướng Uông Ngọc Sơn ra khỏi triều đến nói với Triệu Hùng: “Ông đối 2 câu thơ Đỗ ấy thật là hay, thật sự là tài trí thông minh linh lợi”. Triệu Hùng thế là đem chuyện vì mình trân trọng dân chúng, tích Đức làm việc thiện khiến Văn Xương Đế Quân cảm động và phù hộ nói hết cả ra. Uông Ngọc Sơn nói: “Thì ra sự việc là như thế! Hôm nay Thánh thượng muốn cho ông làm quan Tự thừa, Tự bộ. Nếu ông làm chức quan ấy, thỉnh thoảng được triệu vào gặp Vua, nếu lại bị hỏi đối đáp, ông làm sao đối lại được. Hay là trở về quận Thục vậy”. Triệu Hùng đồng ý.

Hãy luôn dùng tâm hướng thiện, dùng lòng từ bi để đối đãi với sự vật, siêng năng giúp đỡ người khác và hiểu rõ luật nhân quả thì phần đời của bạn luôn an nhiên vì luôn có thần phật ở bên phù hộ.
Hãy cứ làm người thật tốt đi rồi bạn sẽ có phước phần hết mà thôi

Ngày hôm sau, Uông Ngọc Sơn vào triều tâu: “Thần hôm qua đã truyền lời của Hoàng thượng, ông ta không muốn ở lại triều đình”. Hiếu Tông nói: “Người này điềm đạm từ chối như thế, chắc chắn là người có khả năng. Có thể cho ông ta làm quan Tiết hiến sứ”. Thế là hạ lệnh phê chuẩn cho Triệu Hùng làm Tiết hiến sứ. Vài năm sau ông dần dần được thăng đến chức Tể tướng thay thế Uông Ngọc Sơn, Triệu Hùng vẫn nghĩ mình ít học kém tài, cứ liên tục từ chức Tể tướng. Hiếu Tông thấy thế càng không cho ông ta từ chức.

Từ đó về sau, những khi đối đáp, hoặc là có điều gì quan trọng, thì đều có những sự việc báo trước, không hề sai lệch. Triệu Hùng nhậm chức Tể tướng, thường xuyên nhắc nhở Hiếu Tông chớ quên chuyện nhục Tĩnh Khang và chuyện các phụ lão của Trung Nguyên bị chà đạp, chủ trương thu phục vùng đất Trung Nguyên, trọng dụng phái chủ chiến, bảo vệ trung thần. Ông đối xử khoan dung nhân hậu, rất hay tiến cử người tài đức, được người đời ngợi ca. Sau này lúc về già, từ quan rồi lâm chung, mọi người luôn cho rằng ông là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.

Từ xưa tới nay những người hiểu rõ luật nhân quả, nhận thức được chân lý của mọi sự, luôn tin tưởng xem trọng hàng đầu Đức hạnh và việc Thiện, điều chỉnh cách hành xử của mình cho phù hợp với Đạo Trời. Vì thế cho nên, từ xưa tới nay việc người ta khuyên nhau làm việc thiện, coi trọng nghĩa mà xem thường lợi ích, khi người khác cần giúp đỡ thì giúp đỡ họ, dùng lòng từ bi mà đối đãi với tất cả sự vật, kết quả được đền bù, phúc đức quảng đại, người lương thiện được Trời phù hộ, Thần luôn giúp đỡ vậy.

 

Nguồn tham khảo

Tuyduyen

Quan tâm  
3

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục

 
Người Gieo Nhân Lành Ắt Sẽ Trổ Quả Phúc Báo, Phong Thủy Sẽ Tự Chuyển Hung Thành Cát
Phong thủy luôn luân chuyển, người thường hay hành thiện tích âm đức, dương đức ắt sẽ được phúc âm dương hồi báo. Kẻ hành ác dẫu có thay đổi phong thủy gia trạch đến thế nào đi chăng nữa thì con cháu cũng không thể giàu sang...
Thấy Mới Tin, Không Thấy Không Tin và Câu Chuyện Nhan Hồi Ăn Vụng
Thầy trò Khổng Từ qua nước Tề du thuyết, qua nhiều ngày tháng trên đường, lương thảo cạn kiệt và cũng may khi vừa đến đất Tề thì có một vị hào phú biếu một ít gạo, Nhan Hồi được giao nhiệm vụ nấu cơm nhưng trong lúc ấy ông...
Ảo Thuật Là Phép Màu Huyền Năng Hay Chỉ Là Trò Bịp?
Ảo thuật đã từng xuất hiện trong xã hội loài người từ cách đấy hơn 5.000 năm, nó cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Bạn đã từng xem hay nghe nói đến ảo thuật rồi, vậy Ảo Thuật Là Phép Màu Huyền Năng Hay Chỉ Là Trò Bịp?
Bạn Sẽ Được, Mất Điều Gì Khi Tin hay Không Tin Vào Phật Pháp?
Bạn sẽ nhận được gì hay mất đi những gì khi tin hay không tin vào sự tồn tại của Phật. Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người. Nếu bạn cũng đang có tâm trạng như thế, bài viết này sẽ giúp bạn tỏ tường.
Hứa Phụ: Nữ Sỹ Thời Hán Có Tài Xem Tướng Đoán Mệnh Như Thần
Vận mệnh con người đã được sắp đặt từ trước vì thế mới có thể tiên đoán được. Nói về thuật xem tướng đoán mệnh thì không thể không nói đến Hứa Phụ, một nữ sỹ thời Hán được xem như thần nhân bởi những sấm ngôn...
Hạnh Phúc Được Mua Bằng Gì? Bất Hạnh Đến Từ Đâu?
Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, hạnh phúc được mua bằng mồ hôi, nước mắt, máu và thiện nghiệp được gieo từ muôn vàn kiếp trước. Sự bần cùng, bất hạnh sẽ được trả cho những kẻ làm ăn hời hợt, lãng phí thời gian...
3 Cung Hoàng Đạo Có Tài Tranh Luận Cực Đỉnh Với Tư Duy Logic Và Khả Năng Lập Luận Chặt Chẽ
Nói thì ai chẳng nói được còn tư duy Logic, khả năng lập luận chặt chẽ với tài hùng biện cực đỉnh thì chỉ có 3 cung hoàng đạo này mới có thôi. Vậy những bạn nào nằm trong top này thì thật đáng ngưỡng mộ...
3 Con Giáp Cực Kỳ Giàu Có, Viên Mãn Và Hạnh Phúc Sau Khi Sinh Con Thứ 2
Bạn đã có gia đình và đã từng sinh con, có bao giờ bạn tò mò khi nào mình sẽ giàu có với tiền bạc rủng rỉnh không? Không phải ai cũng được ưu đãi nha hơm, chỉ có 3 con giáp tuyệt vời dưới đây mới cực kỳ...
Hãy Cân Nhắc Trước Khi Phát Lời Thề Độc: Câu Chuyện Báo Ứng Qua Lời Thề Của Vị Ni Cô Sẽ Giúp Ta Khai Tâm
Lời thề chính là cam kết với trời đất, với Thần Phật mặc dù chỉ là lời nói nhưng có giá trị thiên thu vì chúng đã được Đấng Tối Cao chứng giám, chỉ khi thực hiện xong lời thề ấy thì mới được tự do. Vậy nên hãy cân nhắc...
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Lợn: Mơ Thấy Lợn Mẹ Là Tiền Tiêu Không Hết, Mơ Thấy Lợn Kêu Gào Là Sắp Có Tin Xấu
Bạn có bao giờ mơ thây lợn (heo) chưa? nếu có, hãy đọc bài viết này để giải mã mọi mộng mị liên quan đến lợn nhé. Trong mơ của bạn có lợn xuất hiện thì đôi khi là điềm báo tin tốt, nhưng cũng có những tín hiệu xấu được...