Thứ hai, 23/04/2018 2:38 PM

Cách Trị Nhọt Lở, Ghẻ Ngứa: Lở Đầu, Đinh Nhọt, Chốc Đầu Lở Loét Chảy Mủ, Ghẻ Lở, Thối Loét, Lở Tai, Hói Đầu, Nhọt Ở Xương, Chốc Đầu Sinh Giòi

Thứ ba, 31/10/2017 3:50 AM

Trẻ con chốc đầu nhọt lở đều cho nhiệt độc ở thai mà ra, nên chiếu phương mà trị.

1. Truyền trị nhọt mới phát.

Cách trị: Chặt vỏ cây sung lấy mủ trắng trét lên giấy, dán chỗ nhọt tiêu ngay.

2. Truyền tri trẻ con đinh nhọt hoặc kết độc sau bệnh đậu và trị người lớn bị đinh nhọt mới phát.

Cách trị: Cỏ cúc áo dùng lá, long não 1 ít cùng giã nát, hòa với lòng trắng trứng gà, nặn thành bánh mà đắp, khô thì đổi miếng khác, chỉ 3, 4 lần là khỏi, sớm đắp chiều tối là hết, tối đắp sáng hết, công hiệu rất nhanh.

Cây cỏ cúc áo.

3. Kinh trị trẻ con nóng vì nhọt nở.

Cách trị: 

- Bùn đáy giếng đem bôi chung quanh rất hay.

- Vỏ ốc bươu gỡ lấy ở vách đất lâu năm, đem đốt ra tro, mồ hóng, hai thứ đều nhau tán nhỏ, hòa với dầu mà phết rất hay.

4. Kinh trị trẻ con đinh nhọt đã mềm mà không vỡ mủ.

Cách trị: Chỉ xác 1 vỏ lớn, bỏ ruột, đem mài trên đá cho bằng miệng, lấy mỡ bôi chung quanh miệng, đem dán lên mụn nhọt tự nhiên tống ra hết máu mủ và không thành sẹo.

5. Kinh trị trẻ con sinh lở, ban đầu mụn rất nhỏ sau mưng mủ chảy nước liên miên gọi là tẩm dâm sang lở từ đầu xuống thì dễ lành, lở từ tay chân lên đầu mặt thì khó trị.

Cách trị: 

- Cá diếc 1 con, dài 3 tấc, đậu sị 1 cốc, Cùng giã nát như bùn, đắp vào thì khỏi.

Đậu sị.

Xác rắn đốt cháy 5 đồng (20g), tổ ong tàng sao 5 đồng, bụi xà nhà 3 đồng (12g), cùng tán nhỏ trộn với dầu phết vào.

6. Truyền trị trẻ con chốc đầu, lở loét khắp mình, mủ chảy dầm dề,

Cách trị: 

- Cóc già 1 con, tua cau rủ 1 nắm, nệm rách 1 miếng, đều đốt tồn tính mỗi thứ 2 phần, xác rắn, hạt bồ hòn. Đều đốt tồn tính mỗi thứ 1 phần cùng tán nhỏ trộn đều với dầu mè, xào nóng đắp lên rất hay.

- Y phương trên thêm tóc rối, cà độc dược, yếm cua đinh, vỏ trứng gà cùng đốt ra tro, trộn với dầu mè, xào nóng đắp lên.

7. Kinh trị trẻ con lở loét mới phát, sưng nổi bóng nước như bị phỏng lửa.

Cách trị: Đào nhân giã nát, trộn với dầu mà mà bôi.

Đào nhân.

9. Trẻ con bị chứng thấp tiễn (lác ướt).

Cách trị: 

- Cây đào, cạo bỏ vỏ xanh, tán trộn giấm mà xoa.

- Xà sàng tử nghiền nhỏ trộn mỡ heo mà bôi thì lành.

10. Truyền phương trị trẻ con ghẻ lở.

Cách trị: Lá sung non giã nát, xát vào, khô rụng vảy thì thôi.

11. Truyền trị trẻ con ghẻ lở ngứa khắp đầu mặt mình mẩy và tay chân.

Cách trị: Dầu mè 1 lạng (40g), Vòi măng tre đốt nghiền nát, 1 cái mật heo. Cùng trộn đều, thường thường phết vào, 2, 3 ngày thì khỏi.

12. Kinh trị trẻ con chốc đầu lở mặt và chứng cào cào ăn tai.

Cách trị: 

- Xác rắn đốt ra tro tán nhỏ, hòa với mỡ heo mùa đông mà bôi, rất hay.

- Cứt trùn sấy khô tán nhỏ, trộn với mỡ heo mà bôi.

- Đậu xanh, Phèn phi, hoàng đơn sao cháy. Các vị đều nhau cùng nghiền nát mà rắc vào.

13. Kinh trị trẻ con chốc đầu và các chứng lác lở, nước vàng dầm dề, lở ở các chỗ kín.

Cách trị: 

- Ích mẫu nấu ra nước đậm, tắm vài lần thì khỏi.

- Đất lòng bếp, tóc rối đốt ra tro. Hai vị bằng nhau, trộn mỡ heo mà bôi.

- Vỏ quýt đốt tán nhỏ rắc vào.

- Lá lấu phơi khô hoặc sao tán nhỏ, lại lấy lá lấu sắc đậm rửa sạch chỗ đau rồi rắc thuốc vào thì khô ngay và khỏi.

14. Truyền trị trẻ con chốc đầu, thối loét, nổi hột xoài đỏ ửng sưng đau.

Cách trị: 

- Lòng đỏ trứng gà bất kỳ nhiều ít, cho vào chảo thau, rán ra dầu, hòa với nhựa thông mà sức.

- Tóc rối đốt ra tro tán nhỏ, trộn với dầu trứng gà mà sức.

15. Truyền trị trẻ con chốc đầu ghẻ lở khắp mình.

Cách trị: Lấy nước tiểu của người cha (bỏ phần đầu và phần cuối), sáu giờ xát vào, đến 10 giờ thì rửa đi, làm được 3 ngày là lành.

16. Kinh trị trẻ con chốc đầu.

Cách trị: 

- Hạt cau mài với nước cho đặc, phơi khô thành phấn cạo lấy trộn với dầu mè mà bôi rất hay.

Hạt cau.

- Nhựa thông 5 đồng (20g), Mỡ heo 1 lạng (40g), nấu chảy ra và xức, mỗi ngày vài lần, vài ngày là khỏi.

- Nhựa thông 3 lạng (120g), sáp ong 1 lạng rưỡi, rỉ đồng 1 cân (400g). Dầu mè 1 lạng rưỡi. Cùng nấu nhỏ lửa, ngào lại cất kín, khi dùng phết giấy dán vào rất hay.

- Cứt dê nấu nước rửa chỗ đau, lại lấy cứt dê khác đốt cháy cùng mồ hóng tán nhỏ, hòa với dầu mè mà bôi rất hay.

- Đậu đen sao tồn tính tán nhỏ, trộn với nước mà bôi là khỏi.

- Vỏ ốc bươu đốt tồn tính, tán hỏ hòa với dầu mè mà bôi vào là khỏi.

- Thạch xương bồ tán nhỏ, hòa với dầu mè dần dần bôi vào là khỏi.

- Mồ hóng nhào như bùn. Trước nấu nước bồ kết sửa sạch chỗ lở, rồi sau đó bôi vào là khỏi.

- Chỉ thực đốt ra tán nhỏ, trộn mỡ heo mà bôi rất hay.

17. Kinh trị chốc đầu, bôi đủ thuốc mà không khỏi.

Cách trị: Da trống thũng 1 miếng, đốt tán nhỏ, lấy cám gạo đốt trong bát cho ra sạch đầu, trộn với bột da trống, trước lấy lá đào vò với nước thật đậm, xoa rửa chỗ đau cho sạch, lau khô rồi xức thuốc vào rất hay.

18. Truyền trị trẻ con lở tai.

Cách trị: 

- Xương ngựa đốt ra tán nhỏ mà xức.

- Chất trắng trong cứt gà đốt cháy tán nhỏ mà xức là khỏi.

19. Truyền trị trẻ con chốc đầu và chữa đầu ngứa lở ghẻ cũng hay.

Cách trị: Cóc vàng 1 con, tua cau củ trên cây. Đều bằng nhau, cùng đốt ra tán nhỏ dùng dầu mè trộn đều mà xức rất hay.

20. Kinh trị trẻ con chốc đầu, cùng hói đầu.

Cách trị: 

- Rau sam dùng nhiều cho vào nồi to, sắc nước đậm, cô thành cao mà xức hoặc đốt ra tro hòa với mỡ heo mà bôi rất hay.

- Hạnh nhân đốt tán nhỏ mà bôi vào thì khỏi.

- Ô mai đốt tán nhỏ, trộn với dầu mè mà xức là khỏi.

Ô mai.

21. Kinh trị trẻ con hói đầu, trên đầu có từng đám trắng.

Cách trị: 

- Củ tỏi giã nát, hàng nhày xức vào là khỏi.

- Rết 1 con, muối 1 ít, dầu mè, 1 chén. Ngâm 7 ngày, lấy dầu mà xức, rất hay.

- Vỏ trứng gà ấp đốt tán nhỏ rắc vào cũng hay.

22. Kinh trị tre con mô dầu như cứt trâu dính trên thóp và hói đầu.

Cách trị: Bồ kết đốt tán nhỏ, lấy các thứ lá đắng nấu nước rửa sạch rồi rắc vào tuyệt diệu.

23. Kinh trị trẻ con cùng người lớn đầu hói đỏ, chốc đầu chảy mủ, ngày mưng đêm tẹt.

Cách trị: Móng chân ngựa tán nhỏ mà trộn với dầu mè mà bôi thì khỏi.

24. Kinh trị trẻ con có nhọt ở xương, lở nhức, chảy máu mủ.

Cách trị: Rắn nước lột bỏ da 1 con, đốt thành than tán nhỏ, hòa với dầu mè mà bôi rất hay.

25. Kinh trị trẻ con ghẻ lở ở tai, mặt.

Cách trị: Gạo trắng giã nhỏ, lúc đi nằm thì xức, bất quá 5, 3 lần thì khỏi.

26. Kinh trị chốc đầu sinh giòi, da thịt có lúc giòi bò ra.

Cách trị: Lá mướp vò sắt lấy nước cốt mà xức thì giòi bò ra hết.

 
Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Sinh Ngôi Ngược
Sinh ngôi ngược xảy ra khi em bé được sinh với mông ra trước thay vì đầu. Một tỷ lệ nhỏ khoảng 3-5% phụ nữ mang thai đủ tháng (thai 37-40 tuần) sẽ sinh ngôi ngược. Hầu hết các bé ở tư thế sinh ngôi ngược nên được mổ vì sẽ an...
9 Thói Quen Vô Tình Biến Bạn Thành Kẻ Vô Duyên Và Phiền Phức Ai Cũng Muốn Tránh Xa
Đôi khi bạn không phải là người vô duyên phiền phức nhưng chỉ một lúc nào đó lỡ quên hay vô tình mà có 9 thói quen dưới đây thì bạn sẽ bị người khác nhìn như người ngoài hành tinh đấy nhé! Hãy kiểm tra và...
Bệnh Tim Bẩm Sinh Ebstein
Bệnh tim bẩm sinh Ebstein là bất thường về cấu trúc của tim mà trong đó các lá van của van ba lá (van thông giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải) không khép kín được vào nhau. Ở người bệnh, do sự bất thường này mà máu có thể chảy...
Trị Xuất Huyết, Đau Bụng Sau Sinh Bằng Rượu Rễ Hoa Mào Gà Đỏ
Rượu Hoa Mào Gà Đỏ là một Tửu Dược được dùng trị chứng xuất huyết, đau bụng sau khi sinh vô cùng hiệu quả. Nếu chị em nào đang mắc chứng này thì hãy thực hiện ngay bài thuốc được hướng dẫn dưới đây nhé!
Trị Chứng Ngủ Không Yên, Trướng Bụng Về Đêm Ở Trẻ Em Bằng Thiên Nhật Hồng Cúc Hoa
Thiên Nhật Hồng Cúc Hoa là một thức uống rất thanh mát và tốt cho sức khỏe, bên cạnh đó nó còn là một bài thuốc trị bệnh ngủ không yên, trẻ nhỏ về đêm trướng bụng hay khóc. Hãy xem cách làm ở phần hướng...
Những Lưu Ý Về Ăn Uống Của Trẻ Thừa Cân
Trẻ đã bị thừa cân, cha mẹ cần biết một số chế độ dinh dưỡng thích hợp sau đây: Hạn chế tối đa loại bánh kẹo và nước ngọt, thức ăn chế biến sẵn...
Tầm Quan Trọng Của Vitamin B2 Đối Với Mẹ Bầu
Riboflavin còn gọi là vitamin B2, giúp thúc đẩy chiều cao, thị giác, đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển xương, cơ và hệ thần kinh của thai nhi.
2 Giai Đoạn Phát Triển Về Chiều Cao Và Cân Nặng Đỉnh Điểm Của Trẻ Mẹ Cần Nhớ Để Giúp Con Cao Lớn Khỏe Mạnh
Để con cao lớn và khỏe mạnh thì mẹ hãy lưu ý 2 giai đoạn giúp phát triển chiều cao và cân nặng đỉnh điểm trong đời trẻ này nhé! TS.BS Phan Bích Nga, Giám đốc TT Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện...
4 Cách Trị Hóc Xương Ở Trẻ Nhỏ Không Thể Ngờ Lại Hiệu Quả Đến Vậy
Đang ăn bé bỗng khóc toáng lên và sợ hãi vì bị hóc xương. Mẹ hãy thật bình tĩnh để chữa cho bé bằng 1 trong 4 cách dưới đây nhé. Đảm bảo hiệu quả bất ngờ luôn đó.