Thứ ba, 17/10/2017 12:44 PM

Vùng Cánh Tay

Thứ ba, 13/06/2017 8:04 AM
Tên Khác
Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay

Vùng cánh tay (regio branchii) là tất cả phần mềm bao quanh xương cánh tay. Vùng cánh tay được giới hạn từ bờ dưới cơ ngực to đến đường vòng trên nếp khuỷu 3cm. Có vách liên cơ ngoài và trong tách từ mạc bọc cánh tay đến bám vào xương cánh tay chia ra thành 2 vùng nhỏ là vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau.

1. VÙNG CÁNH TAY TRƯỚC (REGIO BRANCHII ANTERIOR)

Gồm tất cả phần mềm che phủ mặt trước của xương cánh tay và 2 vách gian cơ.

1.1. Cấu tạo lớp nông

Da mỏng, mềm mại và di động.

Tổ chức dưới da: Mỏng, trong lớp này có tĩnh mạch đầu chạy dọc phía ngoài cơ nhị đầu tới rãnh Delta ngực rồi chọc qua cân nông vào sâu đổ vào tĩnh mạch nách. Nhánh bì của dây thần kinh mũ, các nhánh của thần kinh bì cẳng tay trong và thần kinh bì cánh tay trong.

Mạc bọc cánh tay bọc quanh cánh tay, mỏng tách 2 vách gian cơ trong và ngoài ngăn cách vùng cánh tay trước và sau.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay
 Tĩnh mạch và thần kinh nông vùng cánh tay trước

1.2. Cơ vùng cánh tay trước

Từ sâu ra nông có 3 cơ.

- Cơ cánh tay (m. brachialis): Bám từ nửa dưới mặt trong, mặt ngoài của xương cánh tay và 2 vách liên cơ (trong, ngoài) rồi chạy xuống bám vào mỏm vẹt của xương trụ có tác dụng gấp cẳng tay vào cánh tay.

- Cơ nhị đầu cánh tay (m. biceps brachii): Cơ này có 2 phần; phần dài bám từ diện trên ổ chảo chạy qua rãnh giữa 2 mấu động xương cánh tay; phần ngắn bám từ mỏm quạ. Cả hai phần chập lại với nhau chạy xuống dưới bám vào lồi cơ nhị đầu của xương quay. Trước khi bám tận vào xương quay nó tách ra một chế cân đi vào phía trong để hoà lẫn với cân nông của vùng khuỷu, và tham gia cấu tạo thành trước của máng nhị đầu trong. Tác dụng gấp cẳng tay vào cánh tay.

Đây là cơ tuỳ hành của động mạch cánh tay, bờ trong cơ là mốc tìm động mạch.

- Cơ quạ cánh tay (m.coracobrachialis): Cơ này cùng phần ngắn của cơ nhị đầu cánh tay bám từ mỏm quạ rồi chạy thẳng xuống bám vào 1/3 trên mặt trong xương cánh tay có tác dụng khép cánh tay. Đây là cơ tuỳ hành của động mạch nách.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay 1. Cơ Delta
2. Đầu dài cơ nhị đầu
3. Gân tận cơ nhị đầu
4. Chế gân cơ nhị đầu
5. Cơ cánh tay
6. Cơ nhị đầu
7. Đầu ngắn cơ nhị đầu
8. Cơ quạ cánh tay

Cơ vùng cánh tay trước (lớp nông)

1.3. Ống cánh tay

Ống cánh tay là 1 ống cơ mạc nằm ở mặt trong vùng cánh tay trước có hình lăng trụ tam giác gồm có 3 thành.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay 1. TK cơ bì
2. Cơ quạ cánh tay đầu
3,10. TK cánh tay bì trong
4. TK giữa
5. ĐM cánh tay
6. TK cẳng tay bì trong
7. TM nền
8. TK trụ
9. Vách liên cơ trong
11. ĐM bên trụ trên
12. Nhánh bì TK quay
13. Đầu dài cơ tam đầu
14. Đầu ngoài cơ tam đầu
15. Đầu trong cơ tam trong đầu
16. TK quay
17. ĐM quay
18. Xương cánh tay
19. Nhánh bì
20. Vách liên cơ ngoài
21. Cơ Delta
22. Nhánh bì TK mũ
23. TM đầu
24. Cơ nhị đầu
25. Cơ cánh tay trước

Thiết đồ cắt ngang qua 1/3 trên cánh tay

1.3.1. Thành trước

Ở trên là cơ quạ cánh tay và cơ nhị đầu cánh tay, ở dưới là cơ nhị đầu cánh tay và cơ cánh tay trước.

1.3.2. Thành trong

Là mạc bọc cánh tay, tổ chức dưới da và da.

1.3.3. Thành sau

Là vách liên cơ trong.

1.4. Các thành phần đựng trong ống cánh tay

1 4.1. Động mạch cánh tay (arteria brachialis)

* Nguyên uỷ: Tiếp theo với động mạch nách từ bờ dưới cơ ngực to.

* Đường đi: Tiếp theo hướng đi của động mạch nách vào ống cánh tay rồi vào máng nhị đầu trong khi tới dưới nếp gấp khuỷu 3 em tách thành 2 nhánh cùng là động mạch quay và động mạch trụ.

* Liên quan:

- Đoạn trong ống cánh tay:

Liên quan xa: liên quan với các thành của ống cánh tay.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay
Thiết đồ cắt ngang qua 1/3 dưới cánh tay

Liên quan gần: Dây thần kinh giữa lúc đầu ở ngoài động mạch rồi bắt chéo trước ở giữa cánh tay để xuống dưới thì nằm trong động mạch, dây thần kinh trụ ở trong động mạch rồi chọc qua vách liên cơ trong ra khu sau, dây thần kinh quay lúc đầu ở sau động mạch qua tam giác cánh tay tam đầu ra sau cánh tay.

- Đoạn trong rãnh nhị đầu trong:

Liên quan xa: Liên quan với các thành của máng nhị đầu trong, có trẻ gân cơ nhị đầu bắt chéo phía trước.

Liên quan gần: Dây thần kinh giữa tách xa động mạch vào giữa 2 bó của cơ sấp tròn.

* Phân nhánh:

Nhánh cơ: 10 - 15 nhánh. Nhánh cơ Delta.

Nhánh nuôi xương cánh tay.

Động mạch cánh tay sâu: Chọc qua tam giác cánh tay tam đầu ra sau cánh tay, ở trong rãnh xoắn, khi tới bờ ngoài xương cánh tay thì chia thành 2 nhánh lên và xuống.

Nhánh bên trụ trên: Cùng dây thần kinh trụ qua vách lên cơ trong ra sau. Nhánh bên trụ dưới: tách từ động mạch cánh tay ngang trên nếp gấp khuỷu 2 khoát ngón tay, động mạch tách 2 nhánh trước sau.

* Vòng nối:

- Vòng nối quanh cánh tay: Do nhánh lên của động mạch cánh tay sâu nối với nhánh xuống của động mạch mũ.

- Vòng nối trên lồi cầu: Do nhánh xuống của động mạch cánh tay sâu nối với nhánh quặt ngược quay trước của động mạch quay và nhánh quặt ngược quay sau của động mạch trụ.

- Vòng nối trên ròng rọc: Do nhánh bên trụ trên, bên trụ dưới nối với 2 nhánh trước và sau của thân động mạch quặt ngược trụ.

* Áp dụng: Có thể thắt động mạch cánh tay ở dưới động mạch cánh tay sâu, tốt nhất là thắt ở dưới động mạch bên trụ trên. Đoạn nguy hiểm của động mạch nách và động mạch cánh tay ở giữa động mạch mũ và động mạch cánh tay sâu.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay
Động mạch cánh tay và vòng nối

1.4.2. Tĩnh mạch

Tĩnh mạch nông: Có 2 tình mạch là tĩnh mạch nền và tĩnh mạch đầu. Tĩnh mạch sâu: có 2 tĩnh mạch đi kèm và cùng tên với động mạch.

1.4.3. Thần kinh

Dây thần kinh cơ bì: Tách từ thân nhì trước ngoài chọc qua cơ quạ cánh tay ra khu cánh tay trước nằm giữa cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước rồi ra nông, tách nhánh cho cơ vùng cánh tay trước, cảm giác cho da vùng cẳng tay ngoài và sau.

Dây thần kinh bì cẳng tay trong đi trong ống cánh tay khi đến giữa ống cánh tay thì chọc qua lỗ vào của tĩnh mạch nền ta nông.

Dây thần kinh bì cánh tay trong, ở nách thần kinh ở sau tĩnh mạch rồi chạy vào trong nối với nhánh liên sườn 2 cảm giác cho đa vùng nách và da phía trong cánh tay.

Dây thần kinh giữa đi kèm động mạch lúc đầu ở phía ngoài động mạch rồi bắt chéo phía trước động mạch vào trong.

Dây thần kinh trụ: từ vùng nách thần kinh trụ vào ống cánh tay đi trong ống cánh tay khi tới giữa ống cánh tay thì chọc qua vách liên cơ trong ra khu sau.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay 1. Cơ quạ cánh tay
2. Cơ ngực to
3. Thần kinh quay
4. Động mạch cánh tay
5. Thần kinh cơ bì
6. Cơ nhị đầu cánh tay
7. Cơ cánh tay
8. Thần kinh giữa
9. Tim mạch nền
10. Thần kinh bì cánh tay trong
11. Thần kinh bì cẳng tay trong
12. Thần kinh trụ

Vùng cánh tay trước (mạch thần kinh)

2. VÙNG CÁNH TAY SAU (REGIO BRANCHII POSTERIOR)

Gồm tất cả phần mềm che phủ mặt sau xương cánh tay và hai vách gian cơ.

2.1. Cấu tạo lớp nông

Da dày, ít di động và thô hơn vùng cánh tay trước.

Tổ chức dưới da có các nhánh mạch nông nhỏ và có các nhánh bì của thần kinh mũ ở trên, thần kinh quay ở dưới.

Mạc bọc cánh tay liên tiếp với mạc cánh tay trước nhưng dày hơn.

2.2. Cơ vùng cánh tay sau

Chỉ có một cơ tam đầu cánh tay (triceps brachii) có 3 phần:

Phần dài bám ở diện dưới ổ chảo, phần rộng ngoài (cơ rộng ngoài) bám vào mép trên rãnh xoắn mặt sau xương cánh tay, phần rộng trong (cơ rộng trong) bám vào mép dưới rãnh xoắn.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay 1. Cơ Delta
2. Cơ tròn bé
3. Cơ tròn to
4. Đầu dài cơ tam đầu
5. Đầu ngoài cơ tam đầu
6. Cơ khuỷu
7. Đầu trong cơ tam đầu    

Hình 2.32. Cơ tam đầu cánh tay

Cả 3 phần trên đi xuống dưới tụm lại thành một gân bám vào mỏm khuỷu của xương trụ. Tác dụng duỗi cẳng tay.

Đặc biệt ở khu vai sau, có cơ tròn to đi ra phía trước, cơ tròn bé đi ra sau của xương cánh tay. Hai cơ này cùng với xương cánh tay giới hạn nên tam giác cơ tròn, tam giác bị phần dài của cơ tam đầu lướt qua chia thành 3 phần:

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay
Tam giác cơ tròn

Tứ giác Velpeau (có động mạch mũ và thần kinh mũ đi qua). Tam giác bả vai tam đầu (có động mạch vai dưới đi qua)

Tam giác cánh tay tam đầu (có mạch cánh tay sâu và thần kinh quay đi qua).

2.3. Mạch, thần kinh

2.3.1. Động mạch cánh tay sâu (arteria profunda brachii)

Tách từ động mạch cánh tay đi trong rãnh xoắn khi tới bờ ngoài xương cánh tay thì chạy thẳng xuống máng nhị đầu ngoài và tách hai nhánh trước va sau.

2.3.2. Thần kinh quay

Từ vùng nách đi xuống qua tam giác cánh tay tam đầu vào rãnh xoắn ở mặt sau xương cánh tay rồi chạy dọc xuống khi cách mỏm trên lồi cầu 10 cm thì tách 2 nhánh trước và sau, vào máng nhị đầu ngoài.

2.3.3. Thần hình tr

Từ ống cánh tay chọc qua vách liên cơ trong ra khu sau đi sau vách liên cơ trong vào rãnh ròng rọc khuỷu xuống cẳng tay.

2.3.4. Động mạch bên trụ trên và dưới

Tham gia tạo thành vòng nối trên ròng rọc.

Vùng Cánh Tay, Giải Phẫu Vùng Cánh Tay, Cấu Tạo Vùng Cánh Tay
Mạch, thần kinh vùng cánh tay sau
 
Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Estragole, hay estragol, p-allylanisol, methyl chavicol, là một hợp chất hữu cơ nguồn gốc tự nhiên. Cấu trúc hóa học của nó bao gồm một vòng benzen được thay thế bởi một nhóm mêtôxy và một nhóm prôpenyl.
Yển Đao là 1 Trong 7 quái mạch: Sóng mạch đi, có cảm giác như sờ trên sống (yển) dao (đao). Mạch Phù mà nhỏ gấp, ấn vào thấy cứng, to mà đi gấp. Biểu hiện mạch của Can bị tuyệt.
Cách Trị Bệnh Sâu Quảng Bằng Lá Tơ Mành Hiệu Quả
Theo đông y: Tơ mành có vị chát, hơi đắng, tính ấm, vào kinh Thận. Có tác dụng ôn thận ích khí, sáp tinh chỉ di. Dùng chữa dương nuy do thận hư, di tinh, tiểu nhiều lần, tự ra mồ hôi, mồ hôi trộm, phong thấp đau nhức. Đặc biệt trị...
9 Điều Y Huấn Cách Ngôn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Ngày xưa trong Tây y có những lời thề của Hipocrat, sau này có 12 điều Y đức của ngành y tế Việt Nam. Trong Đông y ngày xưa cũng có 9 điều Y Huấn Cách Ngôn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Thuốc Cản Quang
Thuốc cản quang là những chất được sử dụng để tăng cường mức độ tương phản của cấu trúc hoặc dịch cơ thể khi chụp hình trong chẩn đoán X quang, chụp cộng hưởng từ hay siêu âm. Nó thường được dùng để nhận rõ các mạch...
Tình Trạng Sức Khỏe Của Bé Trai 1 Tuổi Bị Bạo Hành Giờ Ra Sao?
Liên quan đến sức khỏe của bé trai nghi bị bạo hành được đưa đến BV Nhi TW đầu giờ chiều ngày 4/8, chiều ngày 7/8, BV Nhi TW cho biết hiện các chức năng sống của bé trai ổn định, tuy nhiên về lâu dài bác sĩ còn theo dõi sát các dấu...
Cơ Chế Hoạt Động Của Mắt
Mắt của bạn giống như là chiếc máy quay phim, nhưng thay vì là phim, mắt của con người tập trung vào ánh sáng trên màng nhạy cảm được gọi là võng mạc. Cơ chế hoạt động của Mắt như sau: