Thứ năm, 17/01/2019 9:28 AM

Bệnh Viện Mắt Trung Ương

Thứ hai, 24/10/2016 10:09 AM
Năm thành lập
1917
Địa chỉ đầy đủ
85 - Bà Triệu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại
(84 4) 3 943 8004
Fax
(84 4) 3 943 8004
Website
http://www.vnio.vn
Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Bệnh Viện Mắt Trung Ương

Chức năng nhiệm vụ

1. Khám chữa bệnh, phòng bệnh và  phục hồi chức năng về Mắt cho bệnh nhân trong cả nước ở  tuyến cao nhất.

- Tiếp nhận bệnh nhân khám cấp cứu về mắt.

- Điều trị nội, ngoại trú cho BN theo BHYT, các BN mà các tuyến chưa có khả năng điều trị.

- Khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

- Khám giám định y khoa theo yêu cầu của hội đồng giám định y khoa Trung ương.

- Khám giám định y pháp theo trưng cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

- Phối hợp với các cơ sở phòng chống mù loà hoặc trung tâm phòng chống bệnh xã hội ở các tỉnh để phát hiện và dập tắt dịch về mắt.

- Thực hiện phòng bệnh và tuyên truyền phòng các bệnh về mắt.

- Khám và điều trị BN theo yêu cầu.

- Điều trị và phục hồi chức năng cho người khiếm thị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.

2. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo, góp phần giải phóng mù loà  cho nhân dân cả nước.

- Nghiên cứu  và ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và chữa bệnh về mắt.

- Nghiên cứu kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh về mắt.

- Nghiên cứu các bệnh đặc thù về mắt.

- Nghiên cứu khoa học cơ bản về chuyên nghành mắt.

- Nghiên cứu phương pháp phòng bệnh mắt.

- Nghiên cứu xây dụng mô hình cơ cầu bệnh mắt trong toàn quốc.

- Nghiên cứu định hướng phát triển chuyên ngành mắt.

- Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, và cấp cơ sở.

- Tổ chức các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài.

3. Đào tạo cán bộ chuyên nghành mắt

- Đào tạo cán bộ chuyên khoa mắt ở bậc trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học.

- Là cơ sở thực hành của trường đại học Y Hà Nội.

- Đao tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ công chức, viên chức trong bệnh viện.

- Đào tạo lại cho cán bộ tuyến dưới.

- Tham gia đào tạo phục vụ các chương tình quốc gia, các chương trình, dự án phối hợp với nước ngoài .

- Nhận đào tạo cho các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại bệnh viện.

- Biên soạn các giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa phục vụ cho công tác giảng dạy học tập.

4. Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật

- Tham mưu cho BYT về định hướng phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, phòng bệnh về mắt.

- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động chuyên môn của tuyến dưới.

- Chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới.

- Quản lý, tổ chức, triển khai các chương trình, dự án tuyến dưới.

- Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nghành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ. Phát hành tờ rơi, tuyên truyền, giáo dục về cách phòng, chống các bệnh về mắt.

- Tham gia lập kế  hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

5. Phòng bệnh

- Duy trì lịch sinh hoạt gia đình người bệnh hàng tuần để tư vấn cho người nhà bệnh nhân về chăm sóc, nuôi dưỡng và cách phòng chống một số bệnh thường gặp ở mắt, phòng lây chéo trong bệnh viện.

- Tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt theo chuyên đề tại bệnh viện.

6. Quản lý bệnh viện

- Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện theo quy định của nhà nước, cụ thể:

+ Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, tiền lương.

+ Quản lý tài chính, tài sản, cộng sản của bệnh viện.

+ Quản lý phát triển các dự án.

+ Quản lý chuyên môn kỹ thuật và người bệnh.

+ Quản lý hồ sơ bệnh án, tài liệu.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ quốc tế.

- Quản lý các dịch vụ chuyên môn y tế và các dịch vụ khác để tăng nguồn kinh phí cho bệnh viện và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan và cảnh quan môi trường.

7. Hợp tác quốc tế

- Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về phòng bệnh và khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học , đào tạo cán bộ.

- Xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức phi chính phủ để trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt ; tổ chức, huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đó theo quy định của nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý những  người nước ngoài đến theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện trong phạm vi hoạt động của bệnh viện theo quy định của BYT; cử cán bộ , học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài ; nhận giảng viên , học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại bệnh viện .

Tổ chức các hội nghị, hội thảo ,các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của bệnh viện quản lý theo quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN của thủ tướng Chính phủ. Việc ký kết hợp tác với nước ngoài, bệnh viện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Lịch sử hình thành

Dưới thời Pháp thuộc, năm 1917 Viện Mắt được thành lập tại Hà nội với qui mô 50 giường bệnh, lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ nhưng kỳ thực là một nhà thương chữa mắt nhỏ bé mà nhân dân quen gọi là “Nhà thương chữa mắt dốc Hàng Gà”, chỉ có vài bác sỹ, được trang bị thô sơ, khám và điều trị các bệnh mắt thông thường, chủ yếu phục vụ thực dân Pháp và do người Pháp trực tiếp điều hành.

Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ gian khổ (1946 -1954). Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, công sở, bệnh viện được sơ tán và rút vào các vùng căn cứ cách mạng. Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Mắt TW đã tham gia kháng chiến, phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho quân và dân ta trên khắp các mặt trận, các chiến dịch, góp phần không nhỏ cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Năm 1954, chiến thắng Điện biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã đập tan cuộc chiến xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chính quyền cách mạng trở về tiếp quản Thủ đô, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Bệnh viện Mắt TW nói riêng và ngành Nhãn khoa Việt Nam nói chung. Nhà thương chữa mắt dốc Hàng Gà  đã được Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ khám chữa các bệnh về mắt cho nhân dân lao động.

Tháng 8/1956, một sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu mốc son trong lịch sử ngành mắt Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Viện Mắt. Người đã quan tâm đến Viện Mắt và xem đây sẽ là hạt nhân để phát triển ngành mắt Việt Nam, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ mắt cho nhân dân. Bác đã trò chuyện thân mật, động viên cán bộ, nhân viên và người bệnh. Người căn dặn: “ Các cô các chú là những thầy thuốc chữa mắt nên phải có phương pháp dự phòng bệnh mắt hột, phải tích cực chạy chữa cho những người bị đau mắt, đem lại ánh sáng cho nhân dân…”. Người còn căn dặn nhiều điều và đặc biệt quan tâm đến cơ sở vật chất của Bệnh viện. Tiếp đó, đầu năm 1957, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đến thăm, làm việc và có ý kiến chỉ đạo đối với công tác phòng chống bệnh về mắt, đặc biệt là tình hình bệnh mắt hột thời bấy giờ diễn biến rất phức tạp. Ngày 1/7/1957, Viện Mắt hột chính thức được thành lập theo quyết định số 278/TTg ngày 1/7/1957 của Thủ tướng Chính Phủ với nhiệm vụ: Nghiên cứu bệnh mắt hột, phương pháp phòng và chữa bệnh mắt hột, tham mưu và giúp Bộ Y tế tổ chức công tác phòng chống bệnh mắt hột và phòng chống mù loà trên toàn quốc.

Trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ, miền Bắc vừa xây dựng và củng cố cơ sở vật chất vừa là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam, Bệnh viện Mắt TW  cũng trong bối cảnh ấy: vừa cùng với các địa phương xây dựng mạng lưới chuyên khoa mắt, đào tạo cán bộ, điều tra nghiên cứu tình hình các bệnh về mắt, phòng chống dịch bệnh, thực hiện các phong trào vệ sinh phòng bệnh...vừa ứng phó với những cuộc leo thang phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, kéo theo là những khó khăn, ác liệt: cơ sở bị tàn phá, di chuyển liên tục, trang thiết bị, thuốc men, vật liệu thiếu thốn, cán bộ nhãn khoa kiêm luôn những chuyên khoa khác phục vụ cứu thương, phục vụ chiến đấu,... Bên cạnh đó, ngành Mắt phải đào tạo đội ngũ cán bộ nhãn khoa hoạt động tại các địa phương và chuẩn bị lực lượng cán bộ chi viện cho miền Nam. Nhiều thầy thuốc nhãn khoa đã anh dũng ngã xuống, xương máu và chiến công của họ cũng thầm lặng, nhẹ nhàng thấm vào niềm vui chung của dân tộc...

Sau ngày thống nhất đất nước, cùng với cả nước khôi phục sau chiến tranh, Bệnh viện Mắt TW cùng với toàn ngành Mắt tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống phòng chống mù loà trên toàn quốc, tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực bệnh mắt, khám chữa bệnh mắt cho quân và dân, công tác vệ sinh phòng bệnh, tập trung nghiên cứu khoa học, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế ... khắc phục những thiếu khó thời hậu chiến.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt TW đã không ngừng lớn mạnh, phát huy và kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động trong công cuộc đổi mới đất nước, nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật của Nhãn khoa thế giới được ứng dụng thành công, đưa sự nghiệp vì sức khoẻ nhân dân lên tầm cao mới. Hình ảnh người thầy thuốc Nhãn khoa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước thông qua cử chỉ ân cần, tận tình khám, chữa bệnh cho nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất cách mạng, phẩm chất của người thầy thuốc.

Trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới, vượt lên những khó khăn chung của ngành, của đất nước, Bệnh viện Mắt TW đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đạt được những thành tựu đáng tự hào. Cơ sở hạ tầng phục vụ khám chữa bệnh được nâng cấp và xây dựng mới đáp ứng qui mô 300 giường bệnh. Nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư, kỹ thuật mới được ứng dụng phục vụ khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt, như: mạch ký huỳnh quang, siêu âm chẩn đoán, chụp cắt lớp võng mạc OCT, điều trị phẫu thuật các tật khúc xạ bằng  laser, vi phẫu thuật dịch kính võng mạc, mổ đục thể thuỷ tinh bằng phương pháp Phaco, Phaco lạnh..., điều trị phục hồi cho trẻ khiếm thị, ghép giác mạc, sử dụng laser hồng ngoại điều trị cận thị tiến triển ở trẻ em,... Hàng trăm các công trình  nghiên cứu khoa học, từ điều tra cơ bản đến những công trình nghiên cứu ứng dụng đã được khẳng định và đạt hiệu quả cao trong thực tế. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt TW còn tăng cường hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành y tế như phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ”, phối hợp Viện Dinh dưỡng điều tra tình hình khô mắt do thiếu Vitamin A ở trẻ em, phối hợp với Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Phụ sản TW  nghiên cứu và điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non, phòng chống mù loà ở trẻ em,...

Bệnh viện Mắt TW trong vai trò là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước, nhiều năm qua công tác đào tạo cán bộ và chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn luôn được coi trọng và quan tâm. Hàng năm, Bệnh viện Mắt TW cử nhiều đoàn cán bộ là những bác sỹ giỏi đến các vùng miền, các tỉnh khó khăn để chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai các chương trình phòng chống mù loà cộng đồng, phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I và II, chuyên khoa định hướng, điều dưỡng chuyên khoa, bác sỹ tuyến huyện… trở thành “cái nôi” đào tạo cán bộ nhãn khoa cho các cơ sở y tế trong cả nước.

Bên cạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới,  Bệnh viện Mắt Trung ương coi trọng hợp tác quốc tế và có quan hệ hợp tác toàn diện với  nhiều nước:  Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Australia, Ấn Độ... Quan hệ hợp tác thường xuyên, toàn diện với hàng chục tổ chức quốc tế như: WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF), FHF, HKW, Sight First, CBM, Orbis, VESI, Quỹ Lion Clubs, ITI, Atlantic philanthropies (AP)... Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…hoạt động tích cực, nỗ lực trong công tác chuyên môn, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, từ thiện vv…Đời sống cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, tạo thêm niềm tin yêu và gắn bó với đơn vị. Năm thập kỷ qua(1957 – 2007), một chặng đường phấn đấu vẻ vang của cán bộ nhãn khoa Bệnh viện Mắt TW. Chặng đường ấy gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong những năm tháng gian nan, khốc liệt của chiến tranh, bao vấn đề ngổn ngang sau những năm thống nhất đất nước cần khắc phục, thiếu khó của những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với ngành Mắt Việt Nam, Bệnh viện Mắt TW đã thực sự trưởng thành, tôi luyện nên những người thầy thuốc kiên trung, quả cảm, ưu tú, mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ ngành Mắt noi theo như cố Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên, Anh hùng lao động Nguyễn Trọng Nhân, bác sỹ – liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm... Bệnh viện Mắt TW đã có một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nhân văn trong sáng, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn được phân bổ đều trên mọi miền tổ quốc, đang ngày đêm học tập, rèn luyện ra sức phục vụ nhân dân, bảo vệ và chăm sóc mắt cho nhân dân. Các danh hiệu cao quý: Huân chương độc lập, Huân chương lao động, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng danh dự khác mà Bệnh viện Mắt TW đã được Đảng và Nhà nước trao tặng ghi nhận những cống hiến trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân nhiều năm qua

Trước xu thế hội nhập và phát triển, trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật như vũ bão trên thế giới, và đặc biệt đáp ứng yêu cầu tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh tiến trình CNH-HĐH đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đòi hỏi cán bộ công chức Bệnh viện Mắt TW không tự mãn với những kết quả đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, chung sức xây dựng Bệnh viện Mắt TW phát triển theo hướng “Khoa học – Dân tộc – Hiện đại và Nhân văn”.

 
Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Trung Tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe Trung Ương
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai thực...
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn (được đổi tên từ “Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình” vào tháng 11/2015) là thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 Foripharm
Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...
Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục...
Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thể hiện khát vọng của người sáng lập muốn xây dựng một Viện dưỡng lão kiểu mẫu theo đuổi các giá trị: Tận tâm chăm sóc người cao tuổi, Đồng cảm với cảm xúc và hoàn cảnh của người cao tuổi...
Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Vĩnh Phúc được thành lập vào tháng 4 năm 1998. Ngày 19 tháng 01 năm 2001, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 184/QĐ-CT thành lập...
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần...
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103
Được xây dựng trên diện tích 7080 m2, tiền thân là Phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, tháng 1/2009, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Y tế. Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa...
Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số...