Thứ sáu, 19/10/2018 4:51 AM

Bệnh Viện Phổi Hà Nội

Thứ hai, 24/10/2016 8:44 AM
Tên Khác
Trạm chống Lao Hà Nội (1995), Trung tâm chống lao thành phố Hà Nội (1995-2000), Bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Nội (2000-2009)
Năm thành lập
1995
Địa chỉ đầy đủ
44 Thanh Nhàn - P. Thanh Nhan - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại
(84-4) 38 219 062 - 38 211421
Website
http://phoihanoi.vn
Bệnh Viện Phổi Hà Nội
Bệnh Viện Phổi Hà Nội

Giới thiệu về bệnh viện

Bệnh viện Phổi Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố về bệnh Lao và bệnh phổi.

I. Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Phổi hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân Lao và Bệnh phổi trên địa bàn thành phố.

II. Nhiệm vụ:

1. Khám chữa bệnh.

a) Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và bệnh phổi trên địa bàn thành phố;

b) Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến;

c) Tham gia khám giám định sức khoẻ và giám định pháp y khi được Hội đồng Giám định y khoa hoặc cơ quan bảo vệ luật pháp trưng cầu trong chuyên ngành Lao và Bệnh phổi;

2. Chỉ đạo tuyến:

a) Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn thành phố, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

b) Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống Lao và Bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng;

3. Phòng bệnh và Giáo dục Truyền thông:

a) Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng.

b) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong thành phố;

4. Đào tạo cán bộ:

a) Bệnh viện Phổi Hà Nội là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa.

b) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

5. Nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở;

b) Nghiên cứu dịch tế học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi tại Cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý kinh tế:

a) Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả;

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về thu, chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật;

c) Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

III. Nhân lực: 250 cán bộ, trong đó:

-  Bác sỹ, dược sỹ: 50

-  Điều dưỡng, KTV: 145

-  Nhân viên khác: 55

Số giường kế hoạch: 250

Các tổ chức Chính trị - Đoàn thể xã hội:

-  Đảng bộ bệnh viện Phổi Hà Nội:

 + 09 Chi bộ trực thuộc, với 63 Đảng viên.

+ Ban chấp hành Đảng bộ: 09 đồng chí

-  Công đoàn Bệnh viện:

 + Tổng số đoàn viên công đoàn: 240

 + Ban chấp hành Công đoàn: 05 đồng chí

-  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

 + Tổng số Đoàn viên thanh niên: 155

 + Ban chấp hành Đoàn thanh niên: 09 đồng chí.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI

1. Đặc điểm tình hình chung:

 - Dân số Thành phố Hà Nội hiện nay xấp xỉ 7 triệu người với diện tích trên 3.300 km2 so với trước khi mở rộng là trên 3 triệu người và 1.000 km2.

 - Thành  phố  Hà  Nội  tập  trung  rất nhiều  thành  phần dân  cư  tạm  trú khác như: lao động ngoại tỉnh tạm trú, học sinh, sinh viên...có nhu cầu khám,chữa bệnh tại Bệnh viện.

 - Bệnh viện Phổi Hà Nội hiện nay có 21 khoa, phòng trong đó:

 + 09 khoa Lâm sàng và 06 khoa Cận lâm sàng thực hiện công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân: Hen phế quản, COPD, các bệnh phổi nhiễm trùng khác (viêm phổi, viêm phế quản, apxe phổi...), người bệnh lao phổi mới, táiphát, thất bại, kháng thuốc, Lao/HIV, lao phổi âm tính, Lao ngoài phổi.

 + 06 phòng chức năng.

 Phục vụ công tác khám chữa bệnh lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận.

 - Hàng năm Bệnh viện Phổi Hà Nội khám trên 27.000lượt người bệnh, thu nhận vào điều trị nội trú trên 5.000 người bệnh, trong đó trên 60% người bệnh bị mắc các bệnh phổi không phải do lao. Điều trị ngoại trú 900 người bệnh.

 - Xu  hướng  các  bệnh  phổi  ngoài  lao  ngày  càng tăng đặc  biệt  là  các bệnh phổi tắc nghẽn như: COPD, Hen phế quản ở ngườilớn và trẻ em, tràn dịch màng phổi do các nguyên nhân, Ung thư phổi, màng phổi…

 - Địa bàn hoạt động rộng đối với màng lưới chuyên khoa từ Thành phố đến  các  Quận,  huyện  và  xã,  phường:  Hiện  nay  có  30  phòng  khám  lao  các Quận, huyện và 584 xã, phường so với trước khi mở rộng là 14 quận, huyện và 232 xã, phường. 

 - Toàn Thành phố phát hiện, thu nhận và quản lý điều trị hàng năm gần 5.000 người bệnh lao các thể so với trước khi mở rộng là 2.500 người bệnh lao các thể. Ngoài ra, có gần 200 người bệnh lao kháng đa thuốc được phát hiện, quản lý điều trị.

2. Quá trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện:

2.1. Trước năm 1995:

 - Tên gọi: Trạm chống Lao Hà Nội

 - Địa điểm làm việc: tại 106 - Tô Hiến Thành

 - Chức năng, nhiệm vụ: Khám phát hiện và điều trị bệnh lao ngoại trú, chỉ đạo màng lưới chống lao trên địa bàn Thành phố.

 - Không có giường bệnh điều trị nội trú.

 - Nhân lực: tổng số 40 cán bộ nhân viên

Bệnh Viện Phổi Hà Nội
Cán bộ viên chức Trạm Chống Lao Hà Nội

2.2. Từ 1995 - 2000:

Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tiến trình phát triển của Bệnh viện cũng như nhu cầu của nhân dân và người bệnh, Bệnh viện từ một trạm Chống lao không có giường bệnh ở 106 - Tô Hiến Thành, đến năm 1995 theo Quyết  định  số  319/QĐ-UB  ngày  20/2/1995  của  UBND  Thành  phố  Hà  Nội Trung tâm Chống lao Hà Nội được thành lập hoạt độngdưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội, với nhiệm vụ phòng, chống bệnh lao cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Tên gọi: Trung tâm chống lao thành phố Hà Nội.

- Địa điểm làm việc: Trên cơ sở hạ tầng là khoa Lây cũ của Bệnh viện Thanh Nhàn (số 44 - đường Thanh Nhàn hiện nay).

- Chức  năng,  nhiệm  vụ:  Khám  phát  hiện,  quản  lý  điềutrị  người  bệnh lao,  chỉ  đạo  màng  lưới  chống  lao  trên  địa  bàn  Thành phố  Hà  Nội  theo  quy định của Chương trình chống lao Quốc gia.

- Giường bệnh nội trú: 50 giường.

- Năm 1996 được Thành phố đầu tư xây dựng thêm khu nhà 3 tầng.

- Nhân lực: tổng số có trên 70 cán bộ nhân viên.

Bệnh Viện Phổi Hà Nội
Giám đốc Sở Y tế thăm và làm việc với Trung tâm Chống Lao Hà Nội

2.3. Từ 2000 - 2009:

 - Ngày 03/7/2000 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nộiđược thành lập theo Quyết định số 65/2000/QĐ - UB của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở Trung tâm chống lao Hà Nội, hoạt động dưới sự lãnh  đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội.

 - Tên gọi: Bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Nội

 - Địa điểm làm việc: Số 44 - Đường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng.

 - Chức năng, nhiệm vụ: Khám phát hiện, quản lý điều trị người bệnh lao và  bệnh  phổi,  chỉ  đạo  màng  lưới  chống  lao  trên  địa  bàn thành  phố  Hà  Nội theo Chương trình chống lao Quốc gia.

 - Giường bệnh nội trú: 100 giường bệnh (từ năm 2000 - 2004) và 110 giường bệnh (từ năm 2005 đến năm 2009).

 - Năm  2004  được  Thành  phố  đầu tư  xây  dựng  thêm  khu nhà  4  tầng dành cho Khoa khám bệnh, Khoa chẩn đoán hình ảnh vàKhoa xét nghiệm.

 - Tổ chức bệnh viện: 12 khoa, phòng.

 - Nhân lực: tổng số trên 120 cán bộ nhân viên.

Bệnh Viện Phổi Hà Nội
Ban Giám đốc bệnh viện và lãnh đạo các khoa phòng

2.4. Từ năm 2010 đến nay:

- Ngày 24/6/2010 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 3111/QĐ - UBND về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội thành Bệnh viện Phổi Hà Nội.

- Tên gọi: Bệnh viện Phổi Hà nội.

- Địa điểm làm việc: Số 44 - Đường Thanh Nhàn - Quậ n Hai Bà Trưng.

- Chức năng, nhiệm vụ: Khám phát hiện, quản lý điềutrị người bệnh lao và bệnh phổi, chỉ đạo màng lưới chống lao trên địa  bàn Thành phố Hà Nội theo Chương trình chống lao Quốc gia.

- Giường bệnh kế hoạch: Tăng từ 160 lên 250 giường bệnh.

- Tổ chức bệnh viện: 21 khoa, phòng.

- Nhân lực: Tăng từ 185 lên 250 cán bộ viên chức.

- Cơ sở hạ tầng: Được Thành phố đầu tư khu nhà điều trị nội trú 9 tầng với diện tích sử dụng 20.000 m2, đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả với công suất sử dụng là trên 300 giường bệnh, trình độ cán bộ viên chức và các trang thiết bị y tế chuyên khoa, hiện đại cũng đượcđầu tư dần từng bước để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là từ khi địa giới thành phố Hà nội được mở rộng.

 
Quan tâm  
6

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Trung Tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe Trung Ương
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai thực...
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn (được đổi tên từ “Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình” vào tháng 11/2015) là thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 Foripharm
Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...
Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục...
Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thể hiện khát vọng của người sáng lập muốn xây dựng một Viện dưỡng lão kiểu mẫu theo đuổi các giá trị: Tận tâm chăm sóc người cao tuổi, Đồng cảm với cảm xúc và hoàn cảnh của người cao tuổi...
Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Vĩnh Phúc được thành lập vào tháng 4 năm 1998. Ngày 19 tháng 01 năm 2001, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 184/QĐ-CT thành lập...
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần...
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103
Được xây dựng trên diện tích 7080 m2, tiền thân là Phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, tháng 1/2009, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Y tế. Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa...
Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số...