Thứ bảy, 23/02/2019 5:49 AM

Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Quy Nhơn

Thứ năm, 13/10/2016 2:46 PM
Năm thành lập
1977
Địa chỉ đầy đủ
611B Nguyễn Thái Học - Tp. Quy Nhơn - T.Bình Định
Điện thoại
(84) 056 3547492, 056.3846571, 056.3847725
Fax
(84) 056 3647464, 056.3846755, 056.3647921
Email
impe.quynhon@gmail.com
Website
http://www.impe-qn.org.vn

Quá trình thành lập Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn Quy Nhơn

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn là Viện khu vực, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định 259/BYT/QĐ, ngày 8/3/1977 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được sắp xếp lại theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ. Tiền thân từ Trạm nghiên cứu sốt rét Trung Trung bộ (1968), Phân viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn (1977), Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn (1998). Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tên Viện: VIỆN SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG -CÔN TRÙNG QUY NHƠN.

Tên giao dịch quốc tế: INSTITUTE OF MALARIOLOGY, PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY, QUY NHON

Viết tắt: IMPE QUY NHON

Trụ sở: 611B Nguyễn Thái Học-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 056.3846571,056.3847725

Số Fax: 056.3846755,056.3647921

E mail: vsrkstctqn@dng.vnn.vn; trieutrung@dng.vnn.vn; impe.quynhon@gmail.com

Website: impe-qn.org.vn

Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Quy Nhơn
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Quy Nhơn

Trạm Nghiên cứu sốt rét khu Trung Trung bộ (1968-1976)

Trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước, miền Trung-Tây Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù do có đường Trường Sơn là giao thông huyết mạch nối liền hai miền Nam-Bắc, cùng với dịch bệnh sốt rét hoành hành ở khu vực này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu cũng như sức sản xuất của quân đội và nhân dân ta, năm 1968 Trạm Nghiên cứu sốt rét khu Trung Trung bộ đã được ra đời.

Với nhiệm vụ vừa bảo vệ tổ quốc, vừa phục vụ sức khỏe nhân dân, các cán bộ nhân viên của Trạm Nghiên cứu sốt rét khu Trung Trung bộ đã vượt qua hy sinh gian khổ trong điều kiện chiến tranh ác liệt thực hiện khống chế dịch bệnh sốt rét bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến trường khu V, góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Quy Nhơn

Phân Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn (1977-1997)

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, ngày 8/3/1977 Phân Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã được chính thức thành lập từ Trạm Nghiên cứu sốt rét khu Trung Trung bộ để đáp ứng tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn lịch sử mới.

Do hậu quả chiến tranh và những khó khăn kinh tế của đất nước, bệnh sốt rét bùng nổ tại khu vực này rất mạnh, chỉ riêng trong hai năm (1976-1977) có 58 vụ dịch sốt rét xảy ra với số người mắc là 699.000 người và chết do sốt rét 3.976 người. Đặc biệt là thời kỳ sốt rét quay trở lại năm 1991-1992 với hàng chục vụ sốt rét lớn nhỏ xảy ra, làm hàng trăm ngàn người mắc sốt rét và hàng ngàn người chết sốt rét, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Trong giai đoạn này với nhiệm vụ triển khai chỉ đạo các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về phòng chống sốt rét làm giảm số vụ dịch, số người chết và mắc sốt rét; Phân Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương nỗ lực khống chế các vụ dịch và giảm thiệt hại do bệnh sốt rét gây nên cho đồng bào các dân tộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn (từ năm 1998 đến nay)

Theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp cơ quan nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ, Phân Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn được đổi tên thành Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành về sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh cho người và các biện pháp phòng chống trong phạm vi 15 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tình hình sốt rét trong cả nước trong giai đoạn này có xu hướng giảm thấp, nhưng gánh nặng sốt rét hầu như vẫn tập trung ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên với tỷ lệ mắc bệnh gần 50%, nhiễm ký sinh trùng sốt rét 70-80%, sốt rét ác tính 75-83% và tử vong sốt rét 72-86% so với toàn quốc do người dân chưa có ý thức tự bảo vệ khi sống trong vùng sốt rét lưu hành, lại phải thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lụt kéo dài trên diện rộng hàng năm nên nguy cơ sốt rét gia tăng và bùng phát thành dịch cao. Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã triển khai các hoạt động nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện các biện pháp can thiệp phù hợp, giảm thấp các chỉ số sốt rét giảm theo mục tiêu đề ra. Đồng thời điều tra phát hiện và giải quyết kịp thời các bệnh giun sán ký sinh (sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ, sán dây, ấu trùng sán lợn, ấu trùng giun đũa chó/mèo, giun lươn, giun đầu gai...) và các bệnh do véc tơ truyền (sốt xuất huyết), góp phần tích cực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA VIỆN:

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật và biện pháp phòng chống, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành các bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho người trong phạm vi 15 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

NHIỆM VỤ CỦA VIỆN SỐT RÉT-KST-CT QUY NHƠN:

Nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu về sốt rét bao gồm: Dịch tễ học, các kỹ thuật chẩn đoán, lâm sàng, điều trị, các loại thuốc và các biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu về các bệnh ký sinh trùng khác bao gồm: Dịch tễ học, các kỹ thuật chẩn đoán, lâm sàng, điều trị, các loại thuốc và các biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu khoa học về các ký sinh trùng gây bệnh cho người.

Nghiên cứu về muỗi truyền bệnh sốt rét, các côn trùng khác truyền bệnh cho người và các biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu các yếu tố sinh thái người, kinh tế, xã hội và môi trường có ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng truyền.

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành.

Chỉ đạo tuyến:

Giúp Bộ trưởng Bộ y tế chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật, kế hoạch phòng chống bệnh sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho người trong phạm vi các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Chỉ đạo các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên xây dựng và tổ chức mạng lưới chuyên khoa hoạt động phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng và côn trùng truyền.

Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng khác và côn trùng truyền bệnh trong khu vực được phân công trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định

Đào tạo:

Đào tạo kỹ thuật viên trung học tại Viện theo mã ngành đã được Bộ y tế và Bộ Giáo dục đào tạo phê duyệt.

Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho các tuyến trong khu vực theo quy định của pháp luật.

Tham gia đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh tại các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật.

Thông qua các chương trình đào tạo giữa Viện với các tổ chức quốc tế song phương, đa phương, nhằm tiếp thu các kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

Truyền thông giáo dục sức khỏe:

Nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và các phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng khác và côn trùng truyền bệnh phù hợp với tập quán, dân trí và điều kiện kinh tế của cộng đồng trong khu vực.

Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát công tác truyền thông giáo dục phòng chống bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng khác và côn trùng truyền bệnh trong khu vực.

Phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan để tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng khác, côn trùng truyền bệnh và các biện pháp phòng chống trong khu vực.

Hợp tác quốc tế:

Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức và cá nhân ngoài nước. Tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng Viện ngày càng phát triển.

Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học phục vụ cho phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế tới Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện; phối hợp quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.

Quản lý đơn vị:

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Viện; quản lý tổ chức biên chế cán bộ công chức, tiền lương, tài chính, tài sản và các trang thiết bị của Viện theo chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật.

Tiếp nhận, quản lý, phân phối và kiểm tra kinh phí thuốc, hóa chất, các vật tư, trang thiết bị y tế chuyên ngành cho địa phương, đơn vị trong khu vực được phân công.

Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách của Viện, từng bước hạch toán thu chi theo quy định của pháp luật.

Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn thu kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cán bộ công chức trong Viện.

 
Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Trung Tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe Trung Ương
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai thực...
Thiên Phú Đường: Nơi Có Phương Thuốc Bí Truyền Thần Hiệu Trị Khỏi Bệnh Vẩy Nến Một Cách Triệt Để
Vẩy nến là một căn bệnh da liễu cực kỳ khó trị, nó đeo bám và gây ra nỗi ám ảnh cực độ cho người bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Nhưng bạn đừng quá bi quan, bởi bệnh nào cũng có thuốc chữa cả, nếu...
Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...
Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục...
Lương Y Đỗ Lương Thiện, Người Thầy Thuốc Mát Tay Trong Việc Điều Trị Các Bệnh Như: Bệnh Trĩ, Thoát Vị Đĩa Đệm, Gai Cột Sống, Thần Kinh Tọa
Là truyền nhân đời thứ 4 của dòng họ Đỗ Lương, lương y Thiện đã kết hợp giữa những kiến thức học được từ sách vở, nhà trường và kinh nghiệm nhiều năm khám chữa bệnh, thêm vào đó là những bài thuốc bí truyền đặc hiệu...
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 Foripharm
Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế...
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần...
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103
Được xây dựng trên diện tích 7080 m2, tiền thân là Phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, tháng 1/2009, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Y tế. Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa...
Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thể hiện khát vọng của người sáng lập muốn xây dựng một Viện dưỡng lão kiểu mẫu theo đuổi các giá trị: Tận tâm chăm sóc người cao tuổi, Đồng cảm với cảm xúc và hoàn cảnh của người cao tuổi...