Thứ bảy, 19/01/2019 6:27 AM

Viện Pasteur Nha Trang

Thứ năm, 13/10/2016 10:28 AM
Năm thành lập
1895
Địa chỉ đầy đủ
Số 8, Đường Trần Phú, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại
(058) 3 822 406
Fax
Fax: (058) 3 824 058
Email
info@ipn.org.vn
Website
http://pasteur-nhatrang.org.vn

- Viện Pasteur Nha Trang được thành lập năm 1895.

- Năm 1975, đất nước được giải phóng. Ngay sau khi tiếp quản, Viện đã hòa vào hệ thống YTDP thuộc Bộ Y tế Việt Nam, quản lý công tác vệ sinh phòng dịch các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận, đào tạo cán bộ tuyến dưới và nghiên cứu khoa học.

- Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Nha Trang vào các thời kỳ: 1976, 12/1999, 7/2005.

Viện Pasteur Nha Trang
Viện Pasteur Nha Trang

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

Viện Pasteur Nha Trang có chức năng nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành về y tế dự phòng; đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu khoa học:

a)  Nghiên cứu dịch tễ học; giám sát; phòng chống dịch, bệnh mang tính đặc thù và dịch, bệnh mới xuất hiện trong khu vực.

b)  Nghiên cứu vi sinh y học, miễn dịch học và sinh học liên quan đến dịch bệnh.

c)  Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, bệnh phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cư, điều kiện địa lý, sinh thái trong khu vực.

d)  Nghiên cứu, điều tra về sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

e)  Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế, xã hội, thảm họa, di biến động dân cư, trình độ dân trí và các bệnh tật mới xuất hiện ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để đề xuất các biện pháp phòng chống.

f)   Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành.

2.2.  Chỉ đạo tuyến:

a)  Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, y học lao động, y tế trường học và các bệnh nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong khu vực.

b)  Kiểm tra, giám sát, đánh giá và tư vấn việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc ngành nêu trên của hệ thống Y tế dự phòng trong khu vực.

2.3.  Đào tạo:

a)  Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành y tế dự phòng cho các tuyến dưới trong khu vực theo qui định của pháp luật.

b)  Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp theo mã ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Bộ Y tế phê duyệt.

c)  Tham gia với các trường Cao đẳng Y và Đại học để đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành y tế dự phòng.

2.4.  Truyền thông giáo dục:

a)  Nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an tòan thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe học đường phù hợp với tập quán và dân trí cuả nhân dân các tỉnh trong khu vực.

b)  Phối hợp với các ơ quan truyền thông đại chúng, các ban, ngành của địa phương và các cơ quan có liên quan để tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về các bệnh, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, sức khoẻ lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe học đường và các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng dân cư trong khu vực.

2.5.  Hợp tác quốc tế:

a)  Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ cá nhân ngoài nước; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức  để xây dựng Viện ngày càng phát triển.

b)  Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

c)  Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực y học dự phòng trong khu vực và trên thế giới.

d)  Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoàI và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo quy định của pháp luật. Viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự mà Viện cử hoặc cho phép ra nước ngoài.

e)  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về y tế.

2.6.  Quản lý đơn vị:

a) Xây dựng và triển khai qui chế hoạt động của Viện theo qui định của pháp luật.

b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, công chức, biên chế, tiền lương, tài chính vật tư thiết bị của Viện theo quy định của nhà nước.

c) Tiếp nhận, quản lý và phân phối kinh phí, trang thiết bị y tế, thuốc, hoá chất, vắc-xin, sinh phẩm cho các địa phương trong khu vực Viện quản lý.

d) Tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

e) Tổ chức doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện khi có nhu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

f) Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức của Viện.

g) Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.

Thành tựu

Viện Pasteur Nha Trang
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Huân chương  Độc lập hạng II năm 2015
Viện Pasteur Nha Trang
Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn trao Huân chương Độc lập hạng III năm 2008

- Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng II năm 2014

- Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng III năm 2008.

- Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III năm 1981, hạng II năm 1997 và hạng I năm 2002.

- Được tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- 2 cá nhân được giải thưởng Kovalepskaia, 5 cá nhân được tặng thưởng huân chương Lao động.

- Năm 2014, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng II và 02 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng III

- Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng II năm 2015

 
Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Trung Tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe Trung Ương
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai thực...
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn (được đổi tên từ “Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình” vào tháng 11/2015) là thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 Foripharm
Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...
Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục...
Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thể hiện khát vọng của người sáng lập muốn xây dựng một Viện dưỡng lão kiểu mẫu theo đuổi các giá trị: Tận tâm chăm sóc người cao tuổi, Đồng cảm với cảm xúc và hoàn cảnh của người cao tuổi...
Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Vĩnh Phúc được thành lập vào tháng 4 năm 1998. Ngày 19 tháng 01 năm 2001, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 184/QĐ-CT thành lập...
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần...
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103
Được xây dựng trên diện tích 7080 m2, tiền thân là Phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, tháng 1/2009, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Y tế. Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa...
Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số...