Thứ bảy, 19/01/2019 6:51 PM

Giám đốc: Ông Hoàng Văn Thái

Xem thêm
Trường Trung Cấp Y Tế Bình Phước
Trường Trung cấp Y tế Bình Phước là trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập ngày 02/7/1998 theo Quyết định số 1492/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Phước, thuộc nhóm ngành sức khỏe, từ khi...