Thứ tư, 12/12/2018 12:49 AM

Giám đốc: BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa

Xem thêm
Trường Trung Cấp Y - Dược Lê Hữu Trác
Được thành lập từ năm 2007, với đội ngũ cán bộ nòng cốt là các giảng viên, bác sỹ vừa nghỉ hưu của trường Đại học Y Hà Nội. Vượt qua những khó khăn của những ngày đầu thành lập, tới nay Trường Trung Cấp Y Dược Lê Hữu...