Thứ tư, 12/12/2018 2:47 AM

Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Quốc Hưng

Xem thêm
Trường Cao Đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm
Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có chiều dài lịch sử hơn 53 năm hình thành và phát triển, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trường là đào tạo nguồn nhân lực Y - Dược cho Ngành Y tế, song mỗi giai đoạn cách mạng, dưới sự...