Thứ tư, 12/12/2018 3:47 AM

Giám đốc: BSCKI. Ngô Tiến Bình

Xem thêm
Trường Cao Đẳng Y Tế Lạng Sơn
Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 5354/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở trường Trung học Y tế Lạng Sơn. ngày 20/11/2006 Tỉnh Lạng sơn đã long trọng tổ chức lễ công...