Thứ bảy, 23/02/2019 4:53 AM

Giám đốc: BS. Lê Hoàng Anh

Xem thêm
Sở Y Tế Tỉnh Kiên Giang
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, gồm các lĩnh vực: y tế...