Thứ sáu, 22/02/2019 8:53 PM

Tỉnh: Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm
Sở Y Tế Tỉnh Hòa Bình
Nhìn lại lịch sử hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Ngành Y tế Hòa Bình và 56 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Ngay từ sau cách mạng tháng Tám thành công, trong bối cảnh vô cùng khó khăn của...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...