Thứ sáu, 20/07/2018 1:25 AM

Giám đốc: BS. Trần Dư Đông

Xem thêm
Bệnh Viện Quận 7
Bệnh viện Quận 7 thành lập năm 2007, tách ra từ Trung tâm Y tế Quận 7. Gồm các khoa phòng: