Thứ tư, 14/11/2018 5:54 AM

Giám đốc: BS. Trần Dư Đông

Xem thêm
Bệnh Viện Quận 7
Bệnh viện Quận 7 thành lập năm 2007, tách ra từ Trung tâm Y tế Quận 7. Gồm các khoa phòng: