Thứ năm, 21/02/2019 2:49 AM
 
Trị Các Khớp Bị Cứng, Hoạt Động Khó Khăn, Cơ Thể Và Xương Cốt Đau Buốt Bằng Rượu Mộc Qua Ngưu Tất
Rượu Mộc Qua Ngưu Tất có tác dụng giãn gân hoạt lạc, Khử phong trừ thấp. Được dùng chữa các khớp bị cứng, hoạt động khó khăn, cơ thể và xương cốt đau buốt.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Mỏi Đau, Gân Mạch Co Quắp Và Tinh Thần Ỉu Xìu Bằng Rượu Ngưu Tất Ý Dĩ
Rượu Ngưu Tất Ý Dĩ có tác dụng khử phong trừ thấp, dưỡng gan thận, hồi dương bổ hỏa, giãn gân mạch, lợi các khớp xương. Được dùng chữa eo lưng đầu gối mỏi đau, gân mạch có quắp, cứ động các khớp xương chân tay...
Trị Eo Lưng Đầu Gối Phù Thũng, Gân Cốt Đuối Sức Và Các Ngón Chân Rất Lạnh Bằng Rượu Ngưu Tất Sinh Địa Hoàng
Trị Eo Lưng Đầu Gối Phù Thũng, Gân Cốt Đuối Sức Và Các Ngón Chân Rất Lạnh Bằng Rượu Ngưu Tất Sinh Địa Hoàng
Trị Mắt Kém, Bệnh Lâu Ngày Nhiệt Hư, Eo Lưng Và Chân Yếu Mỏi Bằng Rượu Thạch Hộc
Rượu Thạch hộc có tác dụng sinh tân ích vị, thanh nhiệt Dưỡng âm, Bổ hư. Được dùng chữa eo lưng và chân yếu mỏi, bệnh lâu ngày nhiệt hư, âm bị thương tổn, mắt kém.
Trị Khoang Bụng Lạnh Đau, Không Thiết Ăn Uống Và Cơ Thể Suy Nhược Bằng Rượu Linh Tỳ Nhục Quế
Rượu Linh Tỳ Nhục Quế có tác dụng bổ ôn thận dương, khỏe tỳ lợi thấy. Được dùng chữa các chứng: Tỳ vị đều hư, khoang bụng lạnh đau, không thiết ăn, eo lưng đau, cơ thể suy nhược.
Cách Ngâm Rượu Trường Sinh Dùng Khi Thân Thể Suy Nhược
Rượu Trường Sinh có tác dụng dưỡng tim an thần, dưỡng tinh, Bổ huyết. Được dùng chữa thể chất suy nhược.
Trị Phong Thấp Tê Đau, Chân Tay Co Quắp, Tứ Chi Đờ Đẫn Bằng Rượu Ngũ Gia Bì Thanh Phong Đằng
Rượu Ngũ Gia Bì Thanh Phong Đằng có tác dụng giãn gân, hoạt lạc, trừ thấp, Khử phong. Có tác dụng chữa phong thấp tê đau, chân tay co quắp, tứ chi đờ đẫn, eo lưng đầu gối đau buốt.
Trị Tứ Chi Đờ Đẫn Và Đau Khớp Xương Vì Tính Chất Phong Thấp Bằng Rượu Thuốc
Rượu Phong Thấp có tác dụng khử phong thấp, thông kinh hoạt lạc. Được dùng chữa tứ chi đờ đẫn, eo lưng, đầu gối đau mỏi, đau khớp xương vì tính chất phong thấp.
Trị Tê Thấp Phong Hàn, Đầu Và Cơ Thể Đau Nhức Bằng Rượu Ngũ Tích Tán
Rượu Ngũ Tích Tán có ác dụng tán hàn giải biểu, Khử phong táo thấp, tiêu tích, khỏi đau. Được dùng chữa tê thấp phong hàn, đầu và cơ thể $ậu, eo lưng đầu gối lạnh đau.
Trị Bán Thân Bất Toại, Cơ Bắp Gầy Rộc Và Tứ Chi Đờ Đẫn Bằng Rượu Ô Xà Hoàn Kỳ
Rượu Ô Xà Hoàn Kỳ có tác dụng bổ khí hoạt huyết, Khử phong thông lạc. Được dùng chữa chứng bán thân bất toại, cơ bắp gầy rộc, tứ chi đờ đẫn.
Trị Thể Chất Suy Nhược Và Khí Huyết Không Đủ Bằng Rượu Tam Niên Kéo Dài Tuổi Thọ
Rượu Tam Tiên Kéo Dài Tuổi Thọ có tác dụng diên niên ích thọ. Được dùng chữa khí huyết không đủ, thể chất suy nhược.
Trị Tinh Thần Mệt Mỏi Và Không Muốn Ăn Uống Bằng Rượu Ngọc Trúc
Rượu ngọc trúc tuổi cao có tác dụng bổ tủy thận, ích khí huyết. Được dùng chữa tinh thần mệt mỏi, không muốn ăn.
Trị Thân Thể Suy Nhược, Dung Nhan Tàn Tạ,Tóc Khô Giòn, Tâm Thần Bất An Và Không Thiết Ăn Uống Bằng Rượu Thuốc
Rượu Kéo Lùi Cái Già có tác dụng bổ gan thận, dưỡng sinh tinh huyết, khỏe tỳ vị, an tâm thần. Được dùng chữa các chứng: Tính huyết không đủ, thân thể suy nhược, dung nhan không tươi, tóc lông khô giòn, tâm thần bất an, không...
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Hoa Mắt, Tê Phong Thấp Và Tứ Chi Đờ Đẫn Bằng Rượu Kéo Dài Tuổi Thọ
Rượu Kéo Dài Tuổi Thọ có tác dụng bồi dưỡng, phổi và thận, Bổ tinh chắc tủy. Được dùng chữa các chứng râu tóc bạc sớm, nhìn vật hoa mắt, chứng tê phong thấp, tứ chi đờ đẫn, eo lưng và đầu gối đau mỏi.
Cách Ngâm Rượu Kéo Dài Tuổi Sống Được Dùng Khi Sắc Mặt Không Tươi, Thân Thể Suy Nhược Và Giấc Ngủ Nhiều Mộng Mị
Rượu Kéo Dài Tuổi Sống có tác dụng bồi Bổ âm, dưỡng huyết, kéo dài thêm tuổi thọ. Được dùng khi sắc mặt không tươi, thân thể suy nhược, ngủ, nhiều mộng mị.
Trị Sắc Mặt Tiều Tụy, Chưa Già Đã Yếu Bằng Rượu Dung Nhan Đỏ Đẹp
Rượu Dung Nhan Đỏ Đẹp có tác dụng bồi dưỡng phổi, Bổ thận, khỏe tỳ, nhuận da dẻ. Được dùng chữa sắc mặt tiều tuỵ, chưa già đã yếu sớm.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Chưa Già Đã Suy Yếu, Thị Lực Và Thính Giác Giảm Sút Bằng Rượu Bát Giác Địa Hoàng
Rượu Bát Vị Địa Hoàng có tác dụng bổ gan thận, đen râu tóc, thính tai, mắt sáng. Được dùng chữa râu tóc bạc sớm, thị lực và thính lực giảm sút, chưa già đã suy yếu.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Eo Lưng Đầu Gối Đau Mỏi Và Tai Ù Mắt Hoa Bằng Rượu Đen Râu
Rượu Đen Râu có tác dụng bổ tinh ích huyết, đen râu tóc, kéo dài tuổi thọ. Được dùng chữa râu tóc bạc sớm, eo lưng đầu gối đau mỏi, mắt hoa tai ù, mệt mỏi.
Trị Thân Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Cường Tráng
Rượu Cường Tráng có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết. Được dùng chữa eo lưng đầu gối yếu mỏi, thân thể mỏi mệt đuối sức, râu tóc bạc sớm.
Trị Đầu Choáng Mắt Hoa, Dung Nhan Tiều Tụy, Cơ Thể Mệt Mỏi, Bí Đại Tiện Và Nhiều Mộng Mị Bằng Rượu Quy Đài Tử Đồng
Rượu Qui Đài Tử Đồng có tác dụng bổ thận, khỏe tỳ, đẹp dung nhan, khỏe tinh thần, đen râu tóc, khỏe thân thế, ích thọ. Được dùng chữa đầu choáng mắt hoa, dung nhan tiều tuỵ, râu tóc bạc sớm, cơ thế mệt mỏi, ăn ít, ho...
Cách Ngâm Rượu Địa Tất Dùng Chữa Gân Cốt Yếu Mỏi, Eo Lưng Và Cẳng Chân Đau Khó Vận Động
Rượu Địa Tất có tác dụng bổ thận, dưỡng tinh huyết, đen râu tóc, khỏe thân thể, ích thọ. Được dùng chữa gân cốt yếu mỏi, eo lưng cẳng chân đau khó vận động, 2 chân đuối sức, râu tóc bạc sóm, dung nhan không tươi.
Trị Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức, Không Thiết Ăn, Đầu Choáng Mắt Hoa Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Ngũ Tinh
Rượu Ngũ Tinh có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết, Khử phong thấp. Được dùng chữa cơ thể mệt mỏi đuối sức, không thiết ăn, đầu choáng mắt hoa, râu tóc bạc sớm, da dẻ khô.
Trị Đầu Choáng Mắt Hoa, Râu Tóc Bạc Sớm Và Eo Lưng Đầu Gối Mỏi Vì Gan Thận Bất Túc Gây Nên Bằng Rượu Càng Già Càng Dẻo
Rượu Càng Già Càng Dẻo có tác dụng bồi dưỡng gan thận, Bổ tinh tủy, kéo dài tuổi thọ. Được dùng chữa đầu choáng mắt hoa, râu tóc sớm bạc, eo lưng đầu gối đau mỏi vì gan thận bất túc gây nên.
Trị Di Tinh, Hay Quên, Mất Ngủ, Đầu Choáng, Mắt Hoa Đuối Sức Bằng Rượu Thủ Ô Sinh Địa
Rượu Thủ Ô Đen Tóc có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết. Được dùng chữa râu tóc bạc sớm, đầu choáng mắt hoa đuối sức, di tinh, hay quên mất ngủ.
Trị Thần Kinh Suy Yếu, Hay Quên Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Cự Thẳng
Rượu Cự Thắng có tác dụng bổ gan thận, nhuận ngũ tạng, chắc tinh tủy, Khử khứ thấp. Được dùng chữa phong hư tê yếu chân, eo lưng đầu gối đau buốt, thần kinh suy yếu hay quên, râu tóc bạc sớm.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Đầu Choáng Mắt Hoa, Eo Lưng Và Đầu Gối Đau Buốt Bằng Rượu Đen Tóc Ích Thọ
Rượu Đen Tóc Ích Thọ có tác dụng bổi dưỡng gan thận, thanh nhiệt hư, tóc đen, ích thọ. Dùng trị râu tóc: bạc sớm, đầu choáng mắt hoa, eo lưng và đầu gối đau buốt, tai ù.
Trị Thị Lực Mơ Hồ, Râu Tóc Bạc Sớm, Tiểu Tiện Dầm Dề Và Ngực Bụng Đầy Trướng Bằng Rượu Địa Truật
Rượu Địa Truật có tác dụng bổ gan thận, hòa tỳ vị, sáng mắt. Được dùng trị eo lưng đều gối đau mỏi, thị lực mơ hồ, râu tóc bạc sớm, tiểu tiện dầm dề, tỳ hư đi lỏng, không thiết ân, ngực bụng đẫy trướng.
Trị Rụng Tóc, Bạc Tóc Ở Người Trẻ Tuổi Bằng Rượu Thủ Ô Đậu Đen
Rượu Thủ Ô Đậu Đen có tác dụng bổ gan, ích thận, mọc tóc đen tóc. Được dùng trị cho tuổi trẻ mà rụng tóc và bạc tóc.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Chưa Già Đã Yếu Bằng Rượu Địa Hoàng Vững Chắc Cơ Thể
Rượu Địa Hoàng Vững Chắc Cơ Thể có tác dụng bổ hư đen tóc, đẹp dung nhan. Được dùng chữa cả âm dương đều hư, khí nhược tinh thiếu hụt, râu tóc bạc sớm, chưa già đã yếu.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Tinh Thần Mệt Mỏi Đuối Sức Và Eo Lưng Đầu Gối Đau Bằng Rượu Khỏe Mạnh
Rượu Khỏe Mạnh có tác dụng dưỡng gan Bổ thận. Được dùng chữa các chứng: râu tóc bạc sớm, tinh thần mệt mỏi đuối sức, eo lưng đầu gối yếu mỏi.
Tiếng Cọ Màng Phổi
Tiếng Cọ Màng Phổi là tiếng chà xát, sột soạt, tanh tách nghe được trên mô phổi khi thính chẩn, chủ yếu xảy ra trong thì thở ra.
Những Bài Thuốc Cổ Phương Chuyên Trị Nám, Tàn Nhang, Trứng Cá
Nám da thường do rất nhiều nguyên nhân, đa phần chị em sau khi mắc bệnh thường tìm đến các thẩm mỹ viện để "trùng tu" nhưng cách đó chỉ trị được bề nổi, còn phần gốc rễ căn nguyên của nám vẫn còn đó. Để trị nám một cách...
Con Sá Sùng - Sipunculus Nudus
Bạn có biết con sá sùng không? Bạn có từng nghe phong phanh ở đâu đó rằng: Đây là một loại dược liệu quý, rất đắt tiền giúp cường dương, tăng sinh lực cho các quý ông chứ? Wao! bây giờ bạn sẽ được mục sở...
Cây Tầm Xuân - Rosa Canina
Trong Ðông y, Cây Tầm Xuân - Rosa Canina là một vị thuốc. Người ta thường thu hái hoa, quả, cành và rễ để làm thuốc. Theo quan niệm của Đông y, tầm xuân có công dụng thanh nhiệt, lợi thấp, trừ phong, hoạt huyết, chỉ huyết, giải độc,...
Toàn Tập Về Cách Trị Bệnh Vô Sinh Hiếm Muộn Ở Nam Giới Bằng Đông Y
Bệnh vô sinh hiếm muộn là căn bệnh khá phổ biến, nó có thể xẩy ra ở cả 2 giới. Trong khuôn khổ bài viết này xin giới thiệu toàn tập cách trị bệnh vô sinh nam bằng Đông y. Bạn hãy căn cứ vào các chứng trạng được mô tả và tìm ra...
Nhất Dạ Tứ Tử Thang: Trị Yếu Sinh Lý Vô Cùng Hiệu Quả, Giúp 1 Đêm Sinh Liền 4 Con
Nhất Dạ Tứ Tử Thang là phương rượu thuốc giúp sinh tinh, ích tủy, mạnh gân cốt, bổ thận tráng dương, mạnh sinh lý. Có tác dụng với người cơ thể yếu mệt, mỏi gối, đau lưng, di tinh, hoạt tinh, dương suy...
Cách Làm Bột Lá Tía Tô Giúp Làm Đẹp Da, Dưỡng Thai, Trị Gout, Ho, Hen Suyễn Và Rối Loạn Tiêu Hóa
Bột lá tía tô có tác dụng rất tốt đối với làn da và sức khỏe. Nếu bạn đang đau khổ vì tình hình mụn, da xỉn màu và bị bệnh gout, ho, hen suyễn, cảm cúm tác oai tác quái thì bột lá tía tô là lựa chọn an...
Bạch Đinh Hương
Bạch Đinh Hương hay còn gọi là Phân khô của chim sẻ, nó cũng có một vài tên khác như Ma tước phần, Hùng tước xí.
Ôn Dương Chỉ Tả Thang - Trị Viêm Loét Đại Tràng Mạn Tính Trong 1 Tháng
Ôn dương chỉ tả thang là bài thuốc đông y dùng trị viêm loét đại tràng mạn tính vô cùng hiệu quả. Bài thuốc này đã giúp giảm triệu chứng bệnh của bệnh nhân chỉ trong vòng một tháng sử dụng.
Cây Hoàng Ngải
Cây Hoàng Ngải, còn gọi là Ngải Ma Lai Lùn hay Hành Biển, Đông y dùng làm thuốc thông tiểu, trị ho gà và viêm phế quản (dùng quá liều chết người), trong huyền môn thì coi đây là một loại ngải dữ.

Thống kê

Lượt truy cập: 23581876
Đang online: 346