Thứ sáu, 16/11/2018 10:45 PM
 
Trị Khoang Bụng Lạnh Đau, Không Thiết Ăn Uống Và Cơ Thể Suy Nhược Bằng Rượu Linh Tỳ Nhục Quế
Rượu Linh Tỳ Nhục Quế có tác dụng bổ ôn thận dương, khỏe tỳ lợi thấy. Được dùng chữa các chứng: Tỳ vị đều hư, khoang bụng lạnh đau, không thiết ăn, eo lưng đau, cơ thể suy nhược.
Cách Ngâm Rượu Trường Sinh Dùng Khi Thân Thể Suy Nhược
Rượu Trường Sinh có tác dụng dưỡng tim an thần, dưỡng tinh, Bổ huyết. Được dùng chữa thể chất suy nhược.
Trị Phong Thấp Tê Đau, Chân Tay Co Quắp, Tứ Chi Đờ Đẫn Bằng Rượu Ngũ Gia Bì Thanh Phong Đằng
Rượu Ngũ Gia Bì Thanh Phong Đằng có tác dụng giãn gân, hoạt lạc, trừ thấp, Khử phong. Có tác dụng chữa phong thấp tê đau, chân tay co quắp, tứ chi đờ đẫn, eo lưng đầu gối đau buốt.
Trị Tứ Chi Đờ Đẫn Và Đau Khớp Xương Vì Tính Chất Phong Thấp Bằng Rượu Thuốc
Rượu Phong Thấp có tác dụng khử phong thấp, thông kinh hoạt lạc. Được dùng chữa tứ chi đờ đẫn, eo lưng, đầu gối đau mỏi, đau khớp xương vì tính chất phong thấp.
Trị Tê Thấp Phong Hàn, Đầu Và Cơ Thể Đau Nhức Bằng Rượu Ngũ Tích Tán
Rượu Ngũ Tích Tán có ác dụng tán hàn giải biểu, Khử phong táo thấp, tiêu tích, khỏi đau. Được dùng chữa tê thấp phong hàn, đầu và cơ thể $ậu, eo lưng đầu gối lạnh đau.
Trị Bán Thân Bất Toại, Cơ Bắp Gầy Rộc Và Tứ Chi Đờ Đẫn Bằng Rượu Ô Xà Hoàn Kỳ
Rượu Ô Xà Hoàn Kỳ có tác dụng bổ khí hoạt huyết, Khử phong thông lạc. Được dùng chữa chứng bán thân bất toại, cơ bắp gầy rộc, tứ chi đờ đẫn.
Trị Thể Chất Suy Nhược Và Khí Huyết Không Đủ Bằng Rượu Tam Niên Kéo Dài Tuổi Thọ
Rượu Tam Tiên Kéo Dài Tuổi Thọ có tác dụng diên niên ích thọ. Được dùng chữa khí huyết không đủ, thể chất suy nhược.
Trị Tinh Thần Mệt Mỏi Và Không Muốn Ăn Uống Bằng Rượu Ngọc Trúc
Rượu ngọc trúc tuổi cao có tác dụng bổ tủy thận, ích khí huyết. Được dùng chữa tinh thần mệt mỏi, không muốn ăn.
Trị Thân Thể Suy Nhược, Dung Nhan Tàn Tạ,Tóc Khô Giòn, Tâm Thần Bất An Và Không Thiết Ăn Uống Bằng Rượu Thuốc
Rượu Kéo Lùi Cái Già có tác dụng bổ gan thận, dưỡng sinh tinh huyết, khỏe tỳ vị, an tâm thần. Được dùng chữa các chứng: Tính huyết không đủ, thân thể suy nhược, dung nhan không tươi, tóc lông khô giòn, tâm thần bất an, không...
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Hoa Mắt, Tê Phong Thấp Và Tứ Chi Đờ Đẫn Bằng Rượu Kéo Dài Tuổi Thọ
Rượu Kéo Dài Tuổi Thọ có tác dụng bồi dưỡng, phổi và thận, Bổ tinh chắc tủy. Được dùng chữa các chứng râu tóc bạc sớm, nhìn vật hoa mắt, chứng tê phong thấp, tứ chi đờ đẫn, eo lưng và đầu gối đau mỏi.
Cách Ngâm Rượu Kéo Dài Tuổi Sống Được Dùng Khi Sắc Mặt Không Tươi, Thân Thể Suy Nhược Và Giấc Ngủ Nhiều Mộng Mị
Rượu Kéo Dài Tuổi Sống có tác dụng bồi Bổ âm, dưỡng huyết, kéo dài thêm tuổi thọ. Được dùng khi sắc mặt không tươi, thân thể suy nhược, ngủ, nhiều mộng mị.
Trị Sắc Mặt Tiều Tụy, Chưa Già Đã Yếu Bằng Rượu Dung Nhan Đỏ Đẹp
Rượu Dung Nhan Đỏ Đẹp có tác dụng bồi dưỡng phổi, Bổ thận, khỏe tỳ, nhuận da dẻ. Được dùng chữa sắc mặt tiều tuỵ, chưa già đã yếu sớm.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Chưa Già Đã Suy Yếu, Thị Lực Và Thính Giác Giảm Sút Bằng Rượu Bát Giác Địa Hoàng
Rượu Bát Vị Địa Hoàng có tác dụng bổ gan thận, đen râu tóc, thính tai, mắt sáng. Được dùng chữa râu tóc bạc sớm, thị lực và thính lực giảm sút, chưa già đã suy yếu.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Eo Lưng Đầu Gối Đau Mỏi Và Tai Ù Mắt Hoa Bằng Rượu Đen Râu
Rượu Đen Râu có tác dụng bổ tinh ích huyết, đen râu tóc, kéo dài tuổi thọ. Được dùng chữa râu tóc bạc sớm, eo lưng đầu gối đau mỏi, mắt hoa tai ù, mệt mỏi.
Trị Thân Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Cường Tráng
Rượu Cường Tráng có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết. Được dùng chữa eo lưng đầu gối yếu mỏi, thân thể mỏi mệt đuối sức, râu tóc bạc sớm.
Trị Đầu Choáng Mắt Hoa, Dung Nhan Tiều Tụy, Cơ Thể Mệt Mỏi, Bí Đại Tiện Và Nhiều Mộng Mị Bằng Rượu Quy Đài Tử Đồng
Rượu Qui Đài Tử Đồng có tác dụng bổ thận, khỏe tỳ, đẹp dung nhan, khỏe tinh thần, đen râu tóc, khỏe thân thế, ích thọ. Được dùng chữa đầu choáng mắt hoa, dung nhan tiều tuỵ, râu tóc bạc sớm, cơ thế mệt mỏi, ăn ít, ho...
Cách Ngâm Rượu Địa Tất Dùng Chữa Gân Cốt Yếu Mỏi, Eo Lưng Và Cẳng Chân Đau Khó Vận Động
Rượu Địa Tất có tác dụng bổ thận, dưỡng tinh huyết, đen râu tóc, khỏe thân thể, ích thọ. Được dùng chữa gân cốt yếu mỏi, eo lưng cẳng chân đau khó vận động, 2 chân đuối sức, râu tóc bạc sóm, dung nhan không tươi.
Trị Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức, Không Thiết Ăn, Đầu Choáng Mắt Hoa Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Ngũ Tinh
Rượu Ngũ Tinh có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết, Khử phong thấp. Được dùng chữa cơ thể mệt mỏi đuối sức, không thiết ăn, đầu choáng mắt hoa, râu tóc bạc sớm, da dẻ khô.
Trị Đầu Choáng Mắt Hoa, Râu Tóc Bạc Sớm Và Eo Lưng Đầu Gối Mỏi Vì Gan Thận Bất Túc Gây Nên Bằng Rượu Càng Già Càng Dẻo
Rượu Càng Già Càng Dẻo có tác dụng bồi dưỡng gan thận, Bổ tinh tủy, kéo dài tuổi thọ. Được dùng chữa đầu choáng mắt hoa, râu tóc sớm bạc, eo lưng đầu gối đau mỏi vì gan thận bất túc gây nên.
Trị Di Tinh, Hay Quên, Mất Ngủ, Đầu Choáng, Mắt Hoa Đuối Sức Bằng Rượu Thủ Ô Sinh Địa
Rượu Thủ Ô Đen Tóc có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết. Được dùng chữa râu tóc bạc sớm, đầu choáng mắt hoa đuối sức, di tinh, hay quên mất ngủ.
Trị Thần Kinh Suy Yếu, Hay Quên Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Cự Thẳng
Rượu Cự Thắng có tác dụng bổ gan thận, nhuận ngũ tạng, chắc tinh tủy, Khử khứ thấp. Được dùng chữa phong hư tê yếu chân, eo lưng đầu gối đau buốt, thần kinh suy yếu hay quên, râu tóc bạc sớm.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Đầu Choáng Mắt Hoa, Eo Lưng Và Đầu Gối Đau Buốt Bằng Rượu Đen Tóc Ích Thọ
Rượu Đen Tóc Ích Thọ có tác dụng bổi dưỡng gan thận, thanh nhiệt hư, tóc đen, ích thọ. Dùng trị râu tóc: bạc sớm, đầu choáng mắt hoa, eo lưng và đầu gối đau buốt, tai ù.
Trị Thị Lực Mơ Hồ, Râu Tóc Bạc Sớm, Tiểu Tiện Dầm Dề Và Ngực Bụng Đầy Trướng Bằng Rượu Địa Truật
Rượu Địa Truật có tác dụng bổ gan thận, hòa tỳ vị, sáng mắt. Được dùng trị eo lưng đều gối đau mỏi, thị lực mơ hồ, râu tóc bạc sớm, tiểu tiện dầm dề, tỳ hư đi lỏng, không thiết ân, ngực bụng đẫy trướng.
Trị Rụng Tóc, Bạc Tóc Ở Người Trẻ Tuổi Bằng Rượu Thủ Ô Đậu Đen
Rượu Thủ Ô Đậu Đen có tác dụng bổ gan, ích thận, mọc tóc đen tóc. Được dùng trị cho tuổi trẻ mà rụng tóc và bạc tóc.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Chưa Già Đã Yếu Bằng Rượu Địa Hoàng Vững Chắc Cơ Thể
Rượu Địa Hoàng Vững Chắc Cơ Thể có tác dụng bổ hư đen tóc, đẹp dung nhan. Được dùng chữa cả âm dương đều hư, khí nhược tinh thiếu hụt, râu tóc bạc sớm, chưa già đã yếu.
Trị Râu Tóc Bạc Sớm, Tinh Thần Mệt Mỏi Đuối Sức Và Eo Lưng Đầu Gối Đau Bằng Rượu Khỏe Mạnh
Rượu Khỏe Mạnh có tác dụng dưỡng gan Bổ thận. Được dùng chữa các chứng: râu tóc bạc sớm, tinh thần mệt mỏi đuối sức, eo lưng đầu gối yếu mỏi.
Trị Rụng Tóc Và Viêm Da Vì Quá Nhiều Mỡ Bằng Rượu Trắc Bách
Rượu Trắc Bách có tác dụng thanh nhiệt, mát máu, mọc tóc. Được dùng chữa rụng tóc, viêm da vì quá nhiều mỡ.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Đau Mỏi, Mất Ngủ, Tai Ù, Không Muốn Ăn Và Râu Tóc Bạc Sớm Bằng Rượu Thần Tiên Vững Chắc Cơ Thể
Rượu Thần Tiên Vững Chắc Cơ Thể có tác dụng bổ gan thận, chắc tinh, Dưỡng khí huyết. Được dùng hữa eo lưng và đầu gối đau mỏi, sốt ruột nôn nóng, mất ngủ, tai ù, nhìn các vật lờ mờ không muốn ăn, đầu choáng mắt...
Trị Bệnh Rụng Tóc Bằng Rượu Cốt Toái Bổ
Rượu Cốt Toái Bổ có tác dụng bổ thận, thông lạc, hòa huyết, mọc tóc. Được dùng chữa bệnh rụng tóc.
Trị Rụng Tóc, Bạc Tóc, Hay Quên Và Khó Thụ Thai Bằng Rượu Thục Địa Trầm Hương Kỷ Tử
Rượu Thục Địa, Trầm hương kỷ tử có tác dụng bổ ích gan thận. Được dùng trị rụng tóc, bạc tóc, hay quên, không thụ thai.
Đi Ngoài Phân Xanh
Không phải cứ có phân màu xanh là có thể nghĩ ngay đến việc mắc bệnh. Nhiều người thường lo lắng khi thấy phân có màu xanh, nhưng thực chất đây chỉ là sự thay đổi tốc độ vận chuyển phân mà không nhất thiết là dấu hiệu bệnh...
Trị Ống Chân Sưng Tấy, Đau Nhức Và Lở Loét Sinh Dòi Bằng Rau Sam
Trị Ống Chân Sưng Tấy, Đau Nhức Và Lở Loét Sinh Dòi Bằng Rau Sam: Do thận bị hư hàn, khí độc phong tà ở ngoài tụ lại, công vào bên huyệt Tam lý, ngấm dần xuống bên huyệt Tam âm giao, khí độc phong nhiệt, chạy xuống hai bên...
Cá Nheo - Parasilurus Asotus
Thịt cá nheo (niềm ngư nhục) Có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng tư âm, bổ khí, mát máu, chỉ huyết, kiện tỳ, khai vị, thông kinh, lợi tiểu, tiêu thũng, chữa phù thũng, tiểu tiện bất lợi, chứng mắt miệng méo xệch, đau dạ...
Cây Sồi - Oak
Cây Sồi hay còn gọi là Cây Gỗ Sồi là tên gọi chung cho các loại cây thuộc chi Quercus, họ Sồi, theo như thống kê thì hiện có khoảng 400 loài cây Sồi khác nhau nhưng trong bài viết này chỉ bàn đến 2 loại đó là Sồi Trắng (white oak) và...
2 Bài Thuốc Trị Đau Đầu Kinh Niên Bằng Cải Cúc
Theo Y học cổ truyền, rau cải cúc có vị ngọt, hơi đắng, the, thơm, tính hơi mát, lành không độc, có tính năng tiêu thực, lợi trường vị, thanh đàm hỏa, yên tâm khí. Vì rất mát nên đây là vị thuốc giúp trị chứng đau đầu kinh...
Phương Pháp Ngâm Rượu với Rễ Cây Nhàu Để Chữa Đau Lưng Nhức Mỏi và Tê Bại
Nhàu là một trong những cây thuốc quý với rất nhiều tác dụng, tất cả các bộ phận của cây Nhàu đều dùng làm thuốc được nhưng trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin mạn phép chỉ hướng dẫn quý độc giả Phương Pháp Ngâm Rượu...
Cách Làm Bột Lá Tía Tô Giúp Làm Đẹp Da, Dưỡng Thai, Trị Gout, Ho, Hen Suyễn Và Rối Loạn Tiêu Hóa
Bột lá tía tô có tác dụng rất tốt đối với làn da và sức khỏe. Nếu bạn đang đau khổ vì tình hình mụn, da xỉn màu và bị bệnh gout, ho, hen suyễn, cảm cúm tác oai tác quái thì bột lá tía tô là lựa chọn an...
Trứng Bắc Thảo
Trứng Bắc Thảo hay còn có các tên khác như Trứng vịt Bắc Thảo, Trứng Bách Thảo, Bách Nhật Trứng, Thiên niên bách nhật trứng,... là món khoái khẩu của nhiều người, đây là món được làm từ trứng, có nguồn gốc Trung Hoa, tại Việt...
Thất Bảo Mỹ Nhiệm Đơn
Thất Bảo Mỹ Nhiệm Đơn là bài thuốc quý có tác dụng bổ thận tráng dương, ích tinh bổ khí huyết. Bài thuốc được dùng chữa các chứng khí huyết bất túc sau khi mắc bệnh lâu ngày. Trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch não,...
Ngải Đen
Có 3 loại ngải đen: Ngải có hoa màu đen, lá màu đen và củ màu đen. Ngải đen là dòng ngải quý hiếm, không những có linh khí rất mạnh trong huyền môn mà nó còn là một loại dược thảo có khả năng trị được nhiều bệnh và bổ dưỡng.

Thống kê

Lượt truy cập: 21007784
Đang online: 179