Chủ nhật, 18/02/2018 8:03 AM
Trị Phụ Nữ Sau Sinh Bị Chóng Mặt, Đau Bụng Khi Hành Kinh Và Tay Chân Đau Nhức Rã Rời Bằng Rượu Gà Tơ
Rượu Gà Tơ có tác dụng ôn kinh, khử phong, hoạt huyêt, hoá ứ. Dùng cho phụ nữ sau khi sinh bị chóng mặt, đau khi hành kinh, tay chân đau nhức rã rời.
 
Trị Viêm Cốt Tủy Và Lao Xương Bằng Rượu Quả Tử Kim
Rượu Qua Tử Kim (cây tai chuột) có tác dụng Hoạt huyết tán hàn, giải độc khỏi đau. Dùng trị viêm cốt tuỷ, lao xương.
Trị Cơ Bắp Co Quắp Do Phong Thấp Bằng Rượu Khương Hoàng Mộc Qua
Rượu Khương Hoàng Mộc Qua có tác dụng Ổn định tê giật, khỏi đau. Dùng trị cơ bắp phong thấp co quắp. Bài thuốc:
Trị Rụng Tóc, Hay Quên, Tâm Tính Buồn Và Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Bằng RuowujTam Vật Ích Thọ
Rượu Tam Vật Ích Thọ có tác dụng Bổ thận gan, dưỡng tinh huyết. Dùng trị eo lưng đầu gôi đau mỏi, huỵết hư, cơ thể mệt mỏi đuối sức, hay quên, tâm tính buồn, rụng tóc.
Trị Eo Lưng Đau Buốt, Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Và Phong Thấp Tê Đau Bằng Rượu Sinh Thạch Hộc Kéo Dài Tuổi Thọ
Rượu Sinh Thạch Hộc Kéo Dài Tuổi Thọ có tác dụng Bố thận khoẻ gân, trừ thấp. Dùng trị eo lưng và vó buốt đau, cơ thể mệt mỏi đuối sức, phong thấp tê đau.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Đau Buốt Và Đi Lại Đuối Sức Bằng Rượu Lộc Giác Sương
Rượu Lộc giác Sương Bổ Cốt Chỉ có tác dụng Ôn dương bổ thận, khử phong thấp. Dùng trị eo lưng đầu gối đau buốt, đi lại đuối sức.
Trị Hay Quên, Mất Ngủ, Các Khớp Co Quắp, Tính Dục Sút Kém Và Phong Thấp Tê Đau Bằng Rượu Đi Khỏe
Rượu Đi Khỏe có tác dụng Bổ thận tráng dương, khỏe tỳ, tán hàn, trừ thấp. Dùng trị tỳ thận hư tổn, eo lưng đầu gối đuối sức, vì nặng về thận dương kém, bụng không ấm, tính dục sút kém và phong thấp đau tê, các khớp co...
Cách Ngâm Rượu Quải Tượng Dùng Trị Eo Lưng Đầu Gối Lạnh Đau Đi Lại Đuối Sức
Rượu Quải Trượng (chống gậy) có tác dụng Bố thận, ôn dương. Dùng trị eo lưng đầu gối lạnh đau, đi lại đuối sức.
Trị Hư Lao Gầy Guộc, Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Và Eo Lưng Đau Buốt Bằng Rượu Song Chu Mẫu
Rượu Song Chu Mẫu có tác dụng Bổ thận đường huyết. Dùng trị eo lưng đau buốt, cơ thể mệt mỏi đuối sức, hư lao gầy guộc.
Cách Ngâm Rượu Gan Gà Nhục Thung Dung Trị Chứng Ngại Nói, Đầu Choáng Mắt Hoa, Thần Kinh Không Phấn Chấn
Rượu Gan Gà Nhục Thung Dung có tác dụng Bổ gan thận, ôn dương. Dùng trị eo lưng đầu gối buốt đau, thần kinh không phấn chấn, thiếu khí, ngại nói, đầu choáng mắt hoa.
Cách Ngâm Rượu Chim Cút Dùng Trị Eo Lưng Đau, Thần Kinh Mệt Mỏi Và Sức Yếu Đi Lại Khó Khăn
Rượu Chim Cút có tác dụng Bổ thận trợ dương, khoẻ gân cốt. Dùng trị eo lưng đau, vó cẳng khó chịu, thần kinh mệt mỏi, sức yếu đi lại khó khăn.
Trị Viêm Thận, Gân Co Rút Và Eo Lưng Đau Bằng Rượu Kê Thận Sâm
Rượu Kê Thận Sâm có tác dụng Bổ thận tráng eo lưng. Dùng trị eo lưng đau, gân co rút, viêm thận.
Trị Gân Cốt Buốt Đau Đi Lại Khó Khăn Bằng Rượu Cẩu Tích
Rượu Cẩu Tích có tác dụng Ôn bổ thận, khoẻ eo, khử phong thấp. Dùng trị eo lưng đầu gối vô lực, gân cốt buốt đau, đi lại không dễ dàng.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Đau Buốt, Đi Lại Đuối Sức Và Gân Cốt Rã Rời Bằng Rượu Đỗ Trọng Thạch Hộc
Rượu Đỗ Trọng Thạch Hộc có tác dụng Bổ thận ôn dương khỏe gân cốt. Dùng trị eo lưng đầu gối đau buốt, đi lại đuối sức, gân cốt đau mỏi rã rời.
Trị Lưng Gối, Khớp Xương Lạnh Đau Và Gân Cốt Rã Rời Bằng Rượu Gân Hươu
Rượu Gân Hươu có tác dụng Bổ thận ôn dương. Dùng trị lưng đầu gối lạnh đau, khớp xương đau vì phong thấp, gân cốt rã rời.
Trị Khớp Xương Khô, Gân Mạch Co Quắp, Tiểu Tiện Nhiều Lần Và Phụ nữ Tử Cung Lạnh Bằng Rượu Tiên Mao Dâm Dương Hoắc
Rượu Tiên Mao Dâm Dương Hoắc có tác dụng Ôn bổ thận dương, tráng dương khỏe thân thể, tán hàn trừ thấp. Dùng trị eo lưng đầu gôi đau mỏi, liệt dương lãnh tinh, tiểu tiện nhiều lần, khớp xương khô, gân mạch co quắp, phụ nữ...
Cách Ngâm Rượu Thận Dê Dùng Khi Không Thiết Ăn, Thần Kinh Hoảng Hốt, Đi Lại Đuối Sức Và Eo Lưng Đầu Gối Lạnh
Rượu Thận Dê có tác dụng bổ thận ôn dương, an thần điều hòa dạ dày. Dùng trị eo lưng đầu gối lạnh, bụng dưới không nóng, đi lại đuối sức, thần kinh hoảng hốt, không thiết ăn.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Mỏi, Liệt Dương Do Thận Hư, Phụ Nữ Tử Cung Lạnh, Tai Có Tiếng O O Bằng Rượu Lộc Xung
Rượu Lộc Xung có tác dụng bổ thận, tráng dương, ích tinh. Dùng trị eo lưng đầu gối đau mỏi, tứ chi không có lực, ngại rét, sợ lạnh, tai có tiếng kêu o o, liệt dương do thận dương hư gây ra, phụ nữ lạnh tử cung.
Trị Mệt Mỏi Đuối Sức, Tinh Thần Ỉu Xìu, Eo lưng Và Cẳng Chân Nhức Buốt Khó Chịu Bằng Rượu Sâm Nhung
Rượu Sâm Nhung có tác dụng bổ thận, chắc tinh, ích khí. Dùng trị cơ thể mệt mỏi đuối sức, eo lưng và cẳng chân nhức nhối khó chịu, tinh thần ỉu xìu.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Đau Buốt Khó Chịu Và Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Bằng Rượu Lộc Giác Sương
Rượu Lộc Giác Sương có tác dụng Bổ thận, ích, khí hoạt huyết. Dùng trị eo lưng đầu gối đau buốt khó chịu, cơ thể mệt mỏi đuối sức.
Trị Mất Ngủ, Hay Quên, Tâm Thần Khó Chịu, Mặt Mũi Vàng Vọt, Cơ Thể Mệt Mỏi Đuối Sức Bằng Rượu Cam Lộ
Rượu Cam Lộ có tác dụng Bổ gan thận, dưỡng tinh huyết, an tâm thần. Trị eo lưng đầu gối buốt khó chịu, tinh thần không phấn chấn, cơ thể mỏi mệt đuối sức, gương mặt vàng vọt, mất ngủ, tâm thần khó chịu, hay quên.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Đau Buốt, Gân Cốt Vô Lực Và Phong Thấp Tê Đau Bằng Rượu Ký Sinh Địa Quy
Rượu Ký Sinh Địa Quy có tác dụng Bổ gan thận, khỏe gân cốt, dưỡng huyết, khử phong thấp. Dùng trị eo lưng đầu gối đau buốt, gân cốt vô lực, phong thấp tê đau.
Trị Bắp Thịt Khô, Xương Khớp Đầu Gối Sưng Đau Bằng Rượu Địa Đông
Rượu Địa Đông có tác dụng Bổ thận, dưỡng gan, ích tinh huyết, khỏe gân cốt. Dùng trị eo đau, khớp xương đầu gối sưng đau, bắp thịt khô.
Trị Mất Ngủ, Đầu Choáng Mắt Hoa, Tâm Thần Bất An, Gương Mặt Vàng Bằng Rượu Lục Vị Kỷ Địa
Rượu Lục Vị Kỷ Địa có tác dụng bổ gan thận, dưỡng tinh huyết, an tâm thần. Dùng trị eo đau, gối mỏi, đầu choáng mắt hoa, tâm thần bất an, mất ngủ, gương mặt võ vàng.
Trị Đầu Choáng, Gân Cốt Đuối Sức Và Eo Lưng Đau Bằng Rượu Sơn Thù Du Địa Tất
Rượu Sơn Thù Du Địa Tất có tác dụng bổ gan thận, khỏe gân cốt. Dùng trị eo lưng đau, đầu gôi mỏi, gân cốt đuối sức, đầu choáng.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Mỏi, Đầu Choáng Hoa Mắt, Nhìn Các Vật Mơ Hồ Bằng Rượu Đỗ Cúc Kỷ Đông
Rượu Đỗ Cúc Kỷ Đông có tác dụng bổ gan thận, khoẻ gân cốt, thanh nhiệt. Dùng trị eo lưng đầu gối mỏi, đầu choáng măt hoa, gân cốt không giãn, nhìn các vật mơ hồ, mặt nóng.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Lạnh Đau, Tứ Chi Không Ấm Đi Lại Đuối Sức Bằng Rượu Trung Nhũ Quy Kỳ
Rượu Trung Nhũ Quy Kỳ có tác dụng Bổ thận ôn dương, ích khí huyết, khử phong thấp. Dùng trị eo lưng đầu gối lạnh đau, tứ chi không ấm, đi lại đuối sức.
Trị Đầu Choáng Hoa Mắt Và Eo Lưng Đầu Gối Đau Mỏi Bằng Rượu Ngũ Vị Sa Uyển
Rượu Ngũ Vị Sa Uyển có tác dụng Bổ gan thận, sáng mắt. Dùng trị eo lưng đầu gối đau mỏi, đầu choáng mắt hoa, mắt mờ không sáng.
Trị Tinh Huyết Hư Tổn, Eo Lưng Đầu Gối Mỏi Do Gan Thận Bất Túc, Gân Mạch Co Quắp Bằng Rượu Địa Hồ
Rượu Địa Hồ có tác dụng Bổ gan thận, thông huyết mạch, khử phong thấp. Dùng trị tinh huyết hư tổn, eo lưng đầu gối yếu mỏi do gan thận bất túc, gân mạch co quắp, co duỗi khó khăn.
Trị Mất Ngủ, Không Thiết Ăn, Cơ Thể Mệt Mỏi Vô Lực Và Tinh Thần Suy Yếu Bằng Rượu Nhân Sâm Cố Bản
Rượu Nhân Sâm Cố Bản có tác dụng Bổ gan thận, chắc tinh tuỷ, ích khí huyết. Dùng trị eo lưng đầu gối đau rã rời, cơ thể mệt mỏi vô lực, tinh thần suy yếu, mất ngủ, không thiết ăn.
Trị Eo Lưng Đầu Gối Buốt Đau, Đi Lại Thiếu Lực Bằng Rượu Thiên Kim Đỗ Trọng
Rượu Thiên Kim Đỗ Trọng có tác dụng Bổ thận, khỏe eo, khỏi phong tán hàn. Dùng trị eo lưng đầu gối buốt đau, đi lại thiếụ lực.
Kỹ Năng Sơ Cứu Khi Bị Bỏng, Nghẹt Thở, Chảy Máu, Mất Nước, Ngất Xỉu, Hạ Thân Nhiệt Hoặc Bị Vật Sắc Nhọn Đâm
Những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản có thể cứu sống người khi cần thiết. Hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị chết đuối, sơ cứu người bị đau tim, bỏng, cháy máu nhiều, tắc thở vì dị vật, cách di chuyển nạn nhân là các kỹ năng...
6 Phép Ngoại Trị Về Thương Hàn Của Thần Y Hoa Đà
Để điều trị Thương hàn theo phương cách của thần y Hoa đà thì ngoài 32 bài thuốc với chứng bệnh khác nhau vị thầy thuốc tài ba này còn hướng các bạn tới 6 phép ngoại trị nữa. Rất công hiệu. Mời cả nhà...
Cây Nấm Phiến Đốm Chuông - Panaeolus Campanulatus
Nấm Phiến Đốm Chuông mọc trên phân hoại mục ở các bãi cỏ từ tháng giêng tới tháng 9, thường riêng lẻ hoặc họp thành nhóm nhỏ. Có gặp ở Hà Nội, Hải Hưng. Lớp thịt mỏng, màu da sơn dương. Thịt không mùi, chứa những chất...
Cây Mi Hồ Đào - Actinidia Pilosula
Theo Đông y, Mi Hồ Đào (Actinidia Pilosula) có vị ngọt, chua, tính hàn; tác dụng giải nhiệt, chỉ khát (làm hết khát nước), thông lâm (giúp thông tiểu tiện, ngừa sỏi niệu), tiêu viêm, lưu thông khí huyết. Thường dùng chữa sốt nóng,...
4 Bước Thải Độc Bằng Nước Lọc Của Người Nhật Giúp Da Đẹp, Dáng Thon Và Cơ Thể Căng Tràn Sức Sống
Gần đây bạn thấy cơ thể mệt mỏi, da xạm và bắt đầu mọc mụn... đó là một trong những dấu hiệu báo cơ thể bạn cần thải độc rồi đấy. Mà cách làm các loại nước Detox thì rất tốn kém và chiếm nhiều...
Cá Nheo - Parasilurus Asotus
Thịt cá nheo (niềm ngư nhục) Có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng tư âm, bổ khí, mát máu, chỉ huyết, kiện tỳ, khai vị, thông kinh, lợi tiểu, tiêu thũng, chữa phù thũng, tiểu tiện bất lợi, chứng mắt miệng méo xệch, đau dạ...
Niềm Ngư Vĩ (Đuôi cá nheo) cắt lấy đoạn nhọn của đuôi cá, để tươi, dán ngay vào má và môi để chữa miệng mắt bị méo xệch.
7 Bài Thuốc Tự Nhiên Giúp Giải Độc Gan Vô Cùng Hiệu Quả Mà Bác Sĩ Khuyên Dùng
Việc uống nhiều rượu bia quá mức và có thói quen sinh hoạt không điều độ khiến gan của bạn luôn trong tình trạng quá tải. 7 bài thuốc từ tự nhiên dưới đây sẽ giúp bạn thải toàn bộ độc tố cho gan, duy trì...
Ngải Đen
Có 3 loại ngải đen: Ngải có hoa màu đen, lá màu đen và củ màu đen. Ngải đen là dòng ngải quý hiếm, không những có linh khí rất mạnh trong huyền môn mà nó còn là một loại dược thảo có khả năng trị được nhiều bệnh và bổ dưỡng.

Thống kê

Lượt truy cập: 12950167
Đang online: 191