Thứ ba, 20/03/2018 12:27 PM
Protein
Protein, phát âm tiếng Việt: Prô-tê-in (Protein), còn gọi là chất đạm, là những đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là axít amin. Chúng kết hợp với nhau thành một mạch dài nhờ các liên kết peptide (gọi...
 
Calcium Aluminium Silicate
Calcium Aluminium Silicate là chất chống đông vón được dùng cho sữa bột, bột kem (nguyên chất), gạo, gạo tấm, đường và xi rô khác (VD: đường nâu, xi rô từ maple), muối, dầu trộn, gia vị (bao gồm các chất tương tự muối), nước...
Calcium Polyphosphates
Calcium Polyphosphates là chất điều chỉnh độ axit, bảo quản, tạo xốp, chống đông vón, ổn định màu, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, nhũ hoá, điều vị, làm rắn chắc, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày.
Calcium Silicate
Calcium Silicate là chất chống đông vón được ứng dụng trong nhóm thực phẩm: Đường và xi rô khác (VD: đường nâu, xi rô từ maple), muối, dầu trộn, gia vị (bao gồm các chất tương tự muối).
Caramel I - Plain
Caramel I - Plain là phẩm màu thường dùng cho nhóm thực phẩm sữa lên men (nguyên kem), không xử lý nhiệt sau lên men. Bơ và bơ cô đặc. Gạo, gạo tấm. Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ.
Caramel III – Ammonia Process
Caramel III – Ammonia Process là phẩm màu thường dùng trong đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc). Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh putđing, sữa...
Caramel IV – Ammonia Sulphite Process
Caramel IV – Ammonia Sulphite Process là phẩm màu được dùng cho đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)...
Carmines
Carmines là phẩm màu được dùng cho nhóm thực phẩm: Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc).
Natural Extracts
Natural Extracts là phẩm màu tự nhiên được dùng trong nhóm thực phẩm: Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc). Các loại phomát
Annatto Extracts
Annatto Extracts là phẩm màu tự nhiên được dùng cho nhóm thực phẩm: Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc).
Quillaia Extracts
Quillaia Extracts là chất tạo bọt. Dùng trong nhóm thực phẩm: Nước giải khát có hương liệu, bao gồm cả nước uống dành cho thể thao, nước uống có hàm lượng khoáng cao và các loại nước uống khác.
Grape Skin Extract
Grape Skin Extract là phẩm màu chiết xuất từ vỏ quả nho được dùng cho nhóm thực phẩm Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ). Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả.
Chlorophyll Copper Complex - Sodium And Potassium Salts
Chlorophyll Copper Complex - Sodium And Potassium Salts là phẩm màu được dùng trong đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc)...
Dextrins, Roasted Starch White And Yellow
Dextrins, Roasted Starch White And Yellow là chế phẩm tinh bột, chất độn, nhũ hoá, ổn định, làm dày được dùng cho nhóm thực phẩm: Sữa lên men (nguyên kem), thủy sản, sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai. Cà...
Acetylated Distarch Adipat
Acetylated Distarch Adipat là chế phẩm tinh bột, chất độn, nhũ hoá, ổn định, làm dày. Được dùng cho nhóm thực phẩm: Sữa lên men (nguyên kem), chưa xử lý nhiệt sau lên men, kem thanh trùng pasteur, dầu và mỡ không chứa nước...
Acetylated Distarch Glycerol
Acetylated Distarch Glycerol là chế phẩm tinh bột, chất độn, nhũ hoá, ổn định, làm dày. Được dùng cho nhóm thực phẩm: Kem thanh trùng pasteur, thủy sản, sản phẩm thủy sản xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai, thức...
Hydroxypropyl Distarch Phosphate
Hydroxypropyl Distarch Phosphate là chế phẩm tinh bột, chất độn, nhũ hoá, ổn định, làm dày. Được ứng dụng trong nhóm thực phẩm sữa lên men (nguyên kem), dầu và mỡ không chứa nước.
Hydroxypropyl Distarch Glycerol
Hydroxypropyl Distarch Glycerol là chế phẩm tinh bột, chất độn, nhũ hoá, ổn định, làm dày. Được dùng trong nhóm thực phẩm: Các sản phẩm từ rau. Thủy sản, sản phẩm thủy sản xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai.
Dipotassium Diphosphate
Dipotassium Diphosphate điều chỉnh độ axit, bảo quản, tạo xốp, chống đông vón, ổn định màu, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, nhũ hoá, điều vị, làm rắn chắc, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày.
Dipotassium Orthophosphate
Dipotassium Orthophosphate điều chỉnh độ axit, bảo quản, tạo xốp, chống đông vón, ổn định màu, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, nhũ hoá, điều vị, làm rắn chắc, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày.
Dipotassium Tartrate
Dipotassium Tartrate điều chỉnh độ axit, bảo quản, tạo xốp, chống đông vón, ổn định màu, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, nhũ hoá, điều vị, làm rắn chắc, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày.
Dilauryl Thiodipropionate
Dilauryl Thiodipropionate là chất chống Oxy hóa. Được ứng dụng trong nhóm thực phẩm: Dầu, mỡ và mỡ thể nhũ tương (dạng nước trong dầu). Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ)...
Dimagnesium Diphosphate
Dimagnesium Diphosphate điều chỉnh độ axit, bảo quản, chống đông vón, ổn định màu, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, nhũ hoá, điều vị, làm rắn chắc, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày.
Disodium Diphosphate
Disodium Diphosphate điều chỉnh độ axit, bảo quản, tạo xốp, chống đông vón, ổn định màu, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, nhũ hoá, điều vị, làm rắn chắc, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày.
Disodium Ethylene Diamine Tetra Acetate
Disodium Ethylene Diamine Tetra Acetate là hợp chất chống oxy hóa, bảo quản, tạo phức kim loại được dùng cho nhóm thực phẩm: Margarin và các sản phẩm tương tự (VD: hỗn hợp Margarin và bơ), Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả....
Disodium Tartrate
Disodium Tartrate là chất bảo quản, điều chỉnh độ axit, chống đông vón, chống oxy hoá, chất độn, nhũ hoá, xử lý bột, làm ẩm, ổn định, làm dày, tạo xốp, tạo phức kim loại.
Brilliant Black PN
Brilliant Black PN là phẩm màu đen được dùng cho nhóm thực phẩm: Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc), Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả...
Red 2G
Red 2G là phẩm màu được sử dụng cho sữa lên men (nguyên kem). Thức ăn tráng miệng có sữa (VD: kem, sữa lạnh, bánh putđing, sữa chua hoa quả hoặc có hương liệu…). Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ.
Diacetyl Tartaric And Fatty Acid Esters Of Glycerol
Diacetyl Tartaric And Fatty Acid Esters Of Glycerol là chất nhũ hóa, tạo phức kim loại, ổn định được dùng cho nhóm thực phẩm: Sữa bơ (nguyên kem). Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa...
Citric And Fatty Acid Esters Of Glycerol
Citric And Fatty Acid Esters Of Glycerol là chất nhũ hóa, chống oxy hoá, tạo phức kim loại, ổn định, làm dày được dùng cho nhóm thực phẩm: Sữa bơ (nguyên kem), sữa lên men. Dầu và mỡ không chứa nước...
Polyglycerol Esters Of Fatty Acids
Polyglycerol Esters Of Fatty Acids là chất nhũ hóa, ổn định, làm dày. Được sử dụng trong nhóm thực phẩm: Đồ uống có sữa, có hương liệu hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, sữa đặc).
Bufotoxin là chất độc có trong gan, trứng, da, mủ (dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai), mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) của một số loài cóc. Chất này có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn....
Yếu Tố Stuart Prower là Hoạt hóa yếu tố V: tạo phức hợp prothrombinase với yếu tố V.
5 Loại Thuốc Điều Trị Mụn Trứng Cá Điển Hình Được Các Bác Sĩ Da Liễu Khuyên Dùng
Có nhiều loại thuốc được dùng đơn lẻ hoặc kết hợp để điều trị loại mụn này, nhưng khi dùng, ngoài việc cần lưu ý một số rủi ro thì người bệnh cần biết cách chăm sóc da để tăng cường hiệu quả của thuốc. Dưới đây là...
Viên Thuốc Kỹ Thuật Số Aripiprazole: Cứu Cánh Cho Bệnh Nhân Quên Dùng Thuốc Và Tiết Kiệm Chi Phí Điều Trị
Công nghệ giúp con người ta giao tiếp với nhau dễ dàng hơn, làm việc nhẹ nhàng hơn, đi lại thoải mái hơn... và gần đây người ta còn phát minh ra một công nghệ mới nữa đó là "Viên Thuốc Kỹ Thuật Số Aripiprazole". Vậy được phẩm này...
Dấu Hiệu Nhận Biết Cơ Thể Thiếu Dưỡng Khí, Máu Và Cách Trị Liệu Hiệu Quả
Khí nuôi dưỡng máu, máu dưỡng cơ thể. Chính vì thế mà nó là một phần tất yếu tạo nên sự sống. Vậy có cách nào nhận biết cơ thể đang thiếu hụt 2 thành phần này không, nếu biết thì làm thế nào để khắc phục tình trạng thiếu...
Lý Thời Trân: Là Danh Y Và Là Học Giả Y Dược Lớn Của Trung Quốc Và Nhân Loại
Lý Thời Trân (1518–1593) sinh ra ở Kỳ Châu, tự là Đông Bích, là học giả y dược trác tuyệt thời nhà Minh, Trung Quốc. Ông cũng là một trong những bậc thầy khoa học vỹ đại của thế giới đương thời.
Lasix là thuốc có hoạt chất chính là Furosemide, là thuôc lợi tiểu dẫn chất thiazid và các thuốc lợi tiểu quai đều qua hàng rào nhau thai vào thai nhi và gây rối loạn nước và chất điện giải cho thai nhi. Với thiazid và dẫn chất nhiều...
Tình Trạng Sức Khỏe Của Bé Trai 1 Tuổi Bị Bạo Hành Giờ Ra Sao?
Liên quan đến sức khỏe của bé trai nghi bị bạo hành được đưa đến BV Nhi TW đầu giờ chiều ngày 4/8, chiều ngày 7/8, BV Nhi TW cho biết hiện các chức năng sống của bé trai ổn định, tuy nhiên về lâu dài bác sĩ còn theo dõi sát các dấu...
Cơ Chế Hoạt Động Của Mắt
Mắt của bạn giống như là chiếc máy quay phim, nhưng thay vì là phim, mắt của con người tập trung vào ánh sáng trên màng nhạy cảm được gọi là võng mạc. Cơ chế hoạt động của Mắt như sau:

Thống kê

Lượt truy cập: 13813257
Đang online: 206