In bài viết "Đừng!"

Ngày viết: 11/07/2018   Lượt xem: 111

Đừng! một bài thơ giúp tâm hồn bạn thư thái, gạt bỏ những sân si oán hận, những bận lòng và tranh cãi, đừng than khóc khi dòng đời nghiệt ngã và đừng gục ngã khi gặp thất bại. Chắc hẳn bài thơ này sẽ giúp bạn sống tốt và yêu đời hơn.

Đừng!
Đừng để tâm...những lời vô ý thức. Đừng nóng giận... bực tức vu vơ.

Đừng để tâm...những lời vô ý thức.

Đừng nóng giận... bực tức vu vơ.

Đừng bận lòng...những thái độ hững hờ.

Đừng tranh cãi...với người hay nóng giận.

 

Đừng than khóc...khi dòng đời nghiệt ngã.

Đừng oán hận...những việc đã trôi qua.

Đừng thù hận...nên sống biết vị tha.

Đừng luyến tiếc...những gì không còn nữa.

Đừng!
Đừng oán hận...những việc đã trôi qua. Đừng thù hận...nên sống biết vị tha.

Đừng nhụt chí...khi cuộc đời gặp chướng ngại.

Đừng gục ngã...khi đường đời gặp thất bại.

Đừng quyên sinh...khi cuộc đời còn tươi đẹp.

Đừng than khóc...khi duyên tình ra đi.

 

Đừng sân si...cuộc đời chẳng ích gì.

Đừng quỳ luỵ...để đời họ khinh khi.

Đừng bực tức...những việc chẳng ra chi.

Đừng đau khổ...phiền lụy giải quyết gì.

Đừng!
Đừng quyên sinh...khi cuộc đời còn tươi đẹp.  Đừng than khóc...khi duyên tình ra đi.

Đừng hành ác...để đời mãi sầu bi.

Đừng ngẫm nghĩ...luyến tiếc mãi được gì.

Đừng u mê...chìm đắm mãi sân si.

Đừng tự mãn...giữa dòng đời lắm thị phi !!!

►Xem thêm: Ngày Tồi Tệ Nhất Ư? Bài Thơ Truyền Động Lực Sống Cực Hay Của Cô Bé 11 Tuổi