In bài viết "Bài Thuốc Từ Bách Hợp Giúp Thay Tóc Bạc Mọc Tóc Đen Trong Vài Ngày"

Ngày viết: 15/05/2018   Lượt xem: 184

Bài Thuốc Từ Bách Hợp Giúp Thay Tóc Bạc Mọc Tóc Đen Trong Vài Ngày: Ngày 7 tháng 7 lấy Bách hợp (như củ tỏi) chín giã nát đựng vào bình gốm mới, đậy kín, phơi trong bóng mát khoảng 100 ngày. Sau mỗi lần nhổ tóc bạc lấy thuốc đó bôi vào thì sẽ mọc tóc đen.

Bài Thuốc Từ Bách Hợp Giúp Thay Tóc Bạc Mọc Tóc Đen Trong Vài Ngày
Bài Thuốc Từ Bách Hợp Giúp Thay Tóc Bạc Mọc Tóc Đen Trong Vài Ngày

►Xem thêm: Biến Tóc Bạc Thành Tóc Đen Sau 3 Ngày Bằng Vỏ Gừng