In bài viết "Mã Ngẫu Phím"

Ngày viết: 12/01/2018   Lượt xem: 246
Tên khác
Mã Ngẫu Pím, Dương Vật Ngựa

Mã ngẫu phím (Dương vật ngựa) có vị ngọt mặn, tính ôn, tác dụng bổ thận ích tinh, cương cân, mạnh cốt… chữa chứng liệt dương, di tinh, suy giảm ham muốn tính dục, đau lưng, mỏi gối, hiếm muộn con... nên ngâm rượu uống hoặc hầm Câu kỷ, Nhục thung dung thêm gia vị ăn.

Mã Ngẫu Phím, Mã Ngẫu Pím, Dương Vật Ngựa
Mã Ngẫu Phím